13. april 1990

(Langfredag Budskab til alle dem som arbejder og spreder disse budskaber:)

fred være med dig; Jeg er Den som stimulerer Mine instrumenter; hold op med at bekymre dig, Jeg er ved siden af dig, Mit barn;

Herre? invadér mig.

det skal Jeg gøre, hvis du tillader Mig det; gør plads til Mig; Jeg elsker dig; er du dig bevidst, at Mine Budskaber skal blive kendt gennem Mig; Jeg holder nøglerne til alle døre; hvis der er nogle forhindringer, så husk at Jeg tillod det for Min Ære; vær skarpsindig med Mit Arbejde, og dette siger Jeg til enhver, Jeg har valgt til at sprede Mine sædekorn, dem, som svigter Mig, skal blive erstattet;

vær listige som slanger, men uskyldige som duer; frygt ingen; vær vågne overfor farer; hav tillid til hinanden, del med hinanden, forbliv alle i Min Kærlighed; husk på at I ikke har søgt Mig, det er Jeg, der valgte jer, og det er Jeg, der formede jer, forvandlede jer og gav jer glød; Jeg har givet enhver af jer en opgave, så I går ud og bærer frugt; det er Jeg, der har betroet jer dette arbejde;

Jeg elsker jer, og Jeg skal vejlede jer indtil det sidste; hold ud lige til det sidste; sov ikke så I derved giver Satan fodfæste, forbliv vågne; hvil hvis det er nødvendigt, men forsøm ikke Mit Arbejde, gør alt hvad I kan, og Jeg vil gøre resten; Jeg er Døren, og ingen kan komme ind i Mit Rige, medmindre han kommer igennem Mig;

Jeg beder Dig, Herre, nævn de mennesker, Du taler til.

Vassula, alle, som bærer Mit Ord, bærer Mit Lys, Jeg har valgt dem, og de ved det selv; Jeg velsigner alle, alle jer, som spreder Mit Budskab;

Vassula, Mit lam, Jeg har altid vidst, du var svag, og det er derfor, at Jeg har valgt dig; svaghed tiltrækker Mig; Min Magt er bedst i svaghed; prøvelser vil du altid have, men disse er til, for at du skal vokse; Jeg ønsker dig stærk, Jeg ønsker, at du skal blive i stand til at møde vanskeligheder med klogskab; Jeg ønsker, at du skal herliggøre Mig;

så, Min Vassula, tillad ikke slangen at friste Dig; den lusker omkring dig og prøver for enhver pris at få dig til at falde; vær altid på vagt; Jeg er med dig, og Jeg vil gribe dig, når du falder; bed uden ophør, så fristeren ikke får en chance for at nærme sig dig, det er Min anbefaling: bed, bed, bed og husk hele tiden på Min Tilstedeværelse; fast, gå til skrifte og tilbed Mig; spis Mig og drik Mig; gengæld ondt med kærlighed og glæd dig over alt det, Jeg giver dig; åh, Vassula … glæd Mig og forbliv lille;

Herre, knus mig, hvis Du er nødt til det, men bevar mig lille.

Jeg vil bevare dig lille … tag nu Min Hånd og lad os klatre;

Jeg, Jesus, elsker jer alle; husk på, Jeg er Opstandelsen;