12. april 1990

(Til Paris og Italien.)

fred være med jer;

Jeg er Opstandelsen; hvis nogen tror på Mig, selv om han dør, vil han leve; Jeg er Sandhedens Helligånd, Jeg er Påmindelsen om Mit Ord, som kommer til jer og vækker jer op af jeres dybe søvn;

det er blevet sagt, at Min Nådens Ånd med rund hånd vil blive udøst over hele menneskeheden, og at jeres sønner og døtre skal profetere, alt, hvad den Hellige Skrift siger, vil blive opfyldt; fra Himlen forbereder Jeg jer på at erkende Sandheden; Jeg opmuntrer jer ved at vise tegn i Himlen og på Jorden, Jeg giver visioner til de fattige og de små, Jeg sender Min Moder som Lærer til jer for at undervise jer i forskellige lande, Jeg udfolder Min Grænseløse Barmhjertighed som et banner over jeres hoveder, generation, for at undervise jer og bringe jer tilbage til guddommelighed; hvis I ville lytte til Mig i dag, så vil Jeg løfte jeres sjæl, og I vil nå til hvilens sted;

generation! I har længe nok tilbedt unavngivne afguder, livløse afguder, løgne, der skader jer til døde; I gav disse den ære, der tilkommer det guddommelige og fordærvede derved jeres liv; Jeg har ikke i mange år hørt lyden af jeres stemmer, heller ikke af jeres fodtrin, I har ikke påkaldt Mig eller prist Mine Vidundere; o generation, hvorfor har I afvist Mig, jeres Hellige; kom og lyt til Mig igen: Kærligheden vil komme tilbage til jer som Kærlighed; dette er Mit Løfte, så vær forberedt på at møde Mig, og Jeg vil give jer Min Kærlighedsgave og Min Hellighedsgave;

I elskede, I som er samlet her i dag, lær at det er Jeg, Jesus, som søgte jer og kaldte på jer hele vejen fra ørkenen til Min dejlige Have: Min Forsamling:

Jeg er det Hellige Hjerte, umådelig følsomt, som beder jer om at stifte fred med Mig og forsone jer med Mig; lad disse torne som omkranser Mit Hellige Hjerte blomstre til en blomsterkrans; åbn jeres hjerte for Mig og byd Mig velkommen, giv Mig jeres hjerte, og Jeg vil henrykke jer til Mit Hjertes fryd; tal til Mig med jeres hjerte, og Jeg vil ikke forblive upåvirket; forstå at Jeg, som er jeres Konge og alles Hersker, stiger hele vejen ned til jer til denne verden, som er gennemvædet med synd, for at søge dig, Min ven; hvor meget længere må Jeg søge? Mine Øjne er trætte af at søge efter, at I hilser Min Nådens Ånd velkommen, Jeg åbner Min Mund i ivrige suk for at få et svar fra jer, men ordet er ikke engang på jeres tunge Min Nådes Ånd råber til jer for at lede jer ind i Mit Hellige Hjertes Dyb, men i dag modtager Min Nådens Ånd ingen taknemmelighed for Dens Barmhjertighed

fra Min Trone bøjer Jeg Mig hele vejen ned til jeres dør; Jeg kommer til jer træt og som en Tigger i pjalter, såret til ukendelighed, barfodet og forladt; hør Mine klager: det er Jeg, Kristus Jeg er tørstig Jeg er tørstig af mangel på kærlighed Mine Læber er tørret ind af tørst efter kærlighed Min Mund er mere tør end pergament af at gentage Mine bønner Mit Hjerte er sygt af kærlighed Jeg elsker jer til vanvid på trods af jeres overvældende stolthed og ondskabsfuldhed;

Jeg kommer til jer, Mine små, med Mit Hjerte i Min Hånd; Jeg ved, hvor fattige I er, men må Jeg få tilladelse til at dele jeres måltid med jer? vil I slukke Min tørst? vil I lindre Mine Sår?

nej, I har ikke søgt Mig, det er Jeg, som søgte efter jer og fandt jer nøgne i denne ørken, I lever i; tillad Mig at komme ind i jeres hjerte, og Jeg vil smykke jer majestætisk; hvis I tillader Mig at komme ind i jeres hjerte, vil Jeg lade jer se Mine Sår, som er givet til Mig i Mine bedste venners hus; I vil blive skræmte over deres dybde og forskrækket over de talrige mærker, som brutalt var tildelt Mit Legeme; Mit Legemes Sår er sådanne, at de efterlod Mig lemlæstet i deres kamp;

sandelig siger Jeg jer, enhver, som ikke byder Guds Rige velkommen som et lille barn, vil aldrig komme ind i det; søg Mig i hjertets enkelthed, og I skal finde Mig; sæt Mig ikke på prøve, og I vil se Mig og erkende Min Almagt; vær ikke reserverede og kølige overfor Vore Kaldelser; vær ikke døve overfor Vore Råb, hør Vor ydmyge bøn, åbn jeres ører og genkend jeres Hyrdes Råb; hvis I er svage, så vil Jeg løfte jer, og Jeg vil bære jer på Mine Skuldre; Jeg er parat til at udslette enhver af jeres synder i Min Renhed og i Mit Lys;

O ven! hvorfor er du stadig usikker og vaklende? din navlestreng er stadig forbundet til Mig, Jeg er Kilden til dit åndedrag; Jeg er den altnærende, frodige Kilde, og det er med Mit Ord, at Jeg giver dig liv og beskytter dig mod døden; det er ikke de forskellige afgrøder, du spiser, Min ven, som giver dig liv, det er Jeg, som giver dig liv; så løft dine øjne op til Mig og bevar Mit Ord i dit hjerte, og du skal leve! kom og bed Mig om at åbne dine øjne, og Jeg vil med iver komme og trække sløret væk fra dig, Min ven; kom og bed Mig om at bringe dig tilbage fra dit eksil, hvor mange af jer er kommet på afveje, og Jeg vil komme flyvende til dig; og selvom I har bygget en mur tværs over Min Sti, dengang I var onde og ønskede at blive skilt fra Mig, vil Jeg med ét eneste åndepust lade muren falde; Jeg vil da minde jer om Min Kærlighed, Jeg vil minde jer om, at Jeg er Den, der elsker jer mest, og at jeres bolig er i Mit Hellige Hjerte, Jeg vil minde jer om ikke at sætte skel mellem jer i Mig; Jeg vil minde jer om at være forenet i hjerte og sjæl og elske hinanden, som Jeg elsker jer;

ja, det er Jeg, som Konstant Påminder jer om Mit Ord, som taler til jer for at opfriske jeres hukommelse, modtag Min Helligånd

Jeg velsigner hver eneste af jer, og i dette selv samme øjeblik vil Jeg efterlade Mit Kærlighedssuk på jeres pande; vær ét;