8. november 1989

Min Vassula, støt dig til Mig; glæd Mig og forny dit troskabsløfte;

Jeg fornyr mit troskabsløfte til Dig,
min Frelser og Herre.
Hjælp mig med at holde det.
Hjælp mig med at være Dig tro.
Herre, Du har gjort store ting for mig,
Du har løftet min sjæl til Dig,
og Du tillader mig at leve under Dit Lys.
Du har dækket min nøgenhed
med Dine Majestætiske Gaver.
Du har fornyet mig,
Du har oprejst mig,
som Du oprejste Lazarus.
Du befriede mig,
og jeg elsker Dig og tilbeder Dig.

Mit Hjertes elskede, støt dig til Mig; Jeg og du, du og Jeg; sammen skal vi dele Mit Kors af Fred og Kærlighed; åh Vassula, du er Min egen nu, befriet og levende! lyt og skriv:

Jeg skal udbrede Mine Vingårde endnu mere nu, eftersom denne generation er så uspirituel og ude af stand til at kende deres højre hånd fra deres venstre; eftersom de er tilslørede og lever i mørke, kommer Jeg på denne måde for at besøge jer alle; Jeg vender snart tilbage, og intet menneske kan stoppe Mig; selv når de, som underkaster sig dyrets magt, sendes som et holocaust for at nedtrampe Mine Vingårde, skal Jeg med Min Styrke blive ved med at udvide disse Vingårde endnu mere; dette er en Hellig Kamp mellem De Hellige og de faldne engle fra Afgrunden; udover at Jorden mærker vægten af denne Kamp, skal ingen stoppe Mig fra at nære Mine lam;

Jeg er ikke blot ord; Jeg, Herren, er Styrke; Jeg kommer ikke til jeres generation med trusler, Jeg kommer for at bede om jeres omvendelse; Jeg kommer for at lyse over jer; fuld af Barmhjertighed stiger Jeg ned til jer, og med Stor Kærlighed kommer Jeg for at tage jer tilbage til Mig; Jeg, Herren, er en Gud af Kærlighed og Barmhjertighed; vær ikke sene til at forstå, at det er Jeg, Herren, som skal forvandle jeres tørre lande til vingårde;

kun en lille stund endnu, en meget lille stund, og Den, I venter på, vil være kommet; Jeg vil ikke udsætte det, Min Time er nært forestående; Jeg har for ikke så længe siden givet jer Mit Løfte om Min Genkomst, og Jeg siger jer alle sandeligt, at Jeg er på Min vej tilbage til jer; Kærligheden vender tilbage, Kærligheden skal vende tilbage til jer som Kærlighed; Jeg, Herren, Er Kærligheden, og Jeg skal dvæle iblandt jer; prøv at forstå, prøv at opfat Tiderne;

sandelig siger Jeg jer, at medmindre I angrer, faster og beder uden ophør, vil I være ude af stand til at se Mit Lys; spis Mine frugter, medens der stadigvæk er tid; omvend jer og lev helligt, hold aldrig op med at bede; Min Helligånd skal fortsætte med at spredes over menneskeheden; læs Tidernes tegn; Jeg er Til stede hele Tiden;

kom, datter, Kærligheden elsker dig Uendeligt;