9. november 1989

(Jeg kommer på denne måde til Herren med frygt for igen at være i vildfarelse. På en eller anden måde synes jeg ikke at begribe eller forstå alt dette. Jeg går igen igennem en prøvelse. Og dog kommer jeg til Dig på den måde, Du har lært mig.)

Jesus?

Jeg er, vær i fred; Min Vassula, lad ikke nogen tage denne gave fra dig, som Jeg har givet dig;

Tillad ikke at det sker, min Herre!

Jeg vil ikke tillade, at det sker, men husk på Min Undervisning; husk hvordan Jeg, Herren, kom til dig;

Jesus, Du kender mine bekymringer.

Jeg kender dem;

Du kender mine kvaler.

Jeg kender dem;

Sommetider frygter jeg, at jeg er i vildfarelse!

Jeg ved det, du har Min sympati, og Jeg længes endnu mere efter at knuge dig nærmere til Mit Hjerte; frygt ikke og vær i fred; i dag fortæller Jeg dig, at Jeg vil vise dig, at hvad, du har, kommer fra Mig; lær at være tålmodig, lær af Mig; hør Mig, støt dig til Mig, afsæt din tid til Mig, hold aldrig op med at bede …1 Vassula, siden hvornår elsker du Mig?

Jeg har elsket Dig, siden jeg begyndte at ”skrive”, da du kom til mig på denne måde lige efter min skytsengel Daniel.

Jeg er kommet til dig med ’skrifterne’, og Jeg har oprejst dig gennem ’skrifterne’; Jeg har formet dig gennem ’skrifterne’; Jeg har bemyndiget dig Min Kundskab gennem ’skrifterne’; Jeg har forvandlet dig gennem ’skrifterne’, Jeg har omvendt mange Gudløse mennesker gennem ’skrifterne’; Jeg har vist dig Min Kirkes tilstand, igen gennem ’skrifterne’; Jeg har vist dig Mit Hellige Hjerte gennem ’skrifterne’; hvordan kunne du nogen sinde tro, at den iver, Jeg giver dig, er din eller kommer fra dig!? blomst! Jeg har valgt dig, fordi du er så elendig, og fordi du var så langt væk fra Min Kirke; Jeg valgte dig, fordi du var død, for at vise verden, at Jeg ikke behøver nogen menneskers magt eller deres hellighed for at gennemføre Mine planer;2

det er, som Skriften siger: ”det var for at gøre de vise til skamme, at Gud valgte, hvad der efter menneskelig målestok er tåbeligt og for at gøre det til skamme, der er stærkt, at Han valgte, hvad der efter menneskelig målestok er svagt; de, som verden anser for almindelige og foragtelige, er dem, som Gud har valgt — dem, som overhovedet ingenting er, for at afsløre dem, som er alting”, og til denne dag priser Jeg Faderen, fordi Han har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige;3

vær i fred, Mit barn; Mit Kors af Fred og Kærlighed råber til verden for omvendelse, for kærlighed, for fred og for enhed; Mit Værk er for igen at bringe denne menneskeslægt til guddommelighed; Mit Værk kommer fra Min Barmhjertighed;

kom ind i Mit Hellige Hjerte og hvil dig, Min Vassula; frihed er at elske Gud; Jeg befriede dig;

Ære være Gud! Lovet være vor Herre!

Jeg, Jesus af Nazaret, er ved siden af dig; I dag skal Jeg komme til dig gennem Min ”besøgelsesstatue”;4 Jeg afslår aldrig de gaver, du beder Mig om; vær velsignet, Jeg vil hjælpe dig; bed, for det er at tale til Mig, og så lytter Jeg til dig;

Jeg er også med dig, Min lille engel;5 vi, os?

For evigt og altid.


1 Her var der en pause.
2 Jesus sagde alt dette i måske ét åndedrag!
3 Matt 11: 25
4 En pilgrimsstatue af det Hellige Hjerte. En Statue som står ni dage i hvert hjem
5 Det var vor Hellige Moder.