19. juni 1989

Budskab til bedegruppen i Freiburg hos søstrene af den Gode Hyrde.)

Herre?

Jeg er; fred være med jer, kæreste sjæle; føl Mig, føl Mit Nærvær; Jeg er iblandt jer alle; kom og fjern sløret som ligger tungt over jeres øjne og se Mig i Min Herlighed;

Jeg ved, hvor svage I er, og at den mindste storm forårsaget af Min fjende får jer til at ryste og falde, men fortvivl ikke i disse Oprørske Tider, for Jeg, Herren, som er jeres Tilflugt og jeres Trøster, er jer nærmere end nogensinde; Jeg er Tilflugtssted for de nødlidende og desperate, Beskyttelse for stormene forårsaget af Min fjende, en Evig Kilde for dem, der er tørstige, en Skygge til at beskytte jer mod denne ørkens brændende hede, som I lever i nu; Mit Hellige Hjerte er vidt åbent for at byde jer velkommen og give jer hvile;

Jeg er Kærligheden, som søger hvert hjerte for at trøste og elske det; Jeg er Kærligheden, som elsker jer evigt; forstår I? Jeg stiger ned fra Min Himmelske Trone, bøjer Mig over jer for at løfte jer op til Mig og nære jeres sjæl direkte fra Mit Himmelske Forråd; Jeg kommer til jer, Mine udsultede lam; Jeg kommer for at samle jer alle i Min Favns varme; for jeres skyld vil Jeg mangedoble Mine Nådegaver over jer alle, og jeres døde vil Jeg oprejse med Min Kærligheds Brændende Flamme;

Jeg kommer med Mit Hellige Hjerte i Min Hånd for at tilbyde det til jer; vil I tage imod Det?

Mine elskede, Dagen er nær, hvor alle visioner vil gå i opfyldelse, enhver vision vil snart blive opfyldt og det endda i jeres egen levetid, så åbn jeres hjerter og prøv at forstå, hvorfor Min Nådens Ånd så rundhåndet udgydes over denne generation; Dagen nærmer sig, hvor alle generationer skal blive ét, under én Hyrde omkring ét Helligt Tabernakel, og Jeg, Herren, vil være den Eneste for dem; så bed, Mine elskede, bed for denne Enhed som Jeg, Herren, er i fuld gang med at forberede;

nu er I spredt, og jeres græsgange er golde, Min hyrdes klageråb1 høres i hele Himlen, thi Kain’erne har knækket hans stav i flere stykker, Enheden ligger i splinter for at ødelægge deres indbyrdes broderskab,2 men Dagen for Mit Legemes Herliggørelse er nær, og hvilken glæde det bliver; det bliver en dag kendetegnet af forundring; og Sårene, Jeg pådrog Mig i Mine bedste venners hus, vil blive helbredte;

i dag ønsker Mit Hellige Hjerte kærlighed i renhed; alt, hvad Jeg behøver, er gengældt kærlighed, har Jeg ikke af kærlighed skænket Mig selv som en duftende offergave? er det for meget at bede om jeres overgivelse til Mig? er det for meget at bede jer om lidt anerkendelse og at gengælde Min kærlighed? Kærligheden higer efter kærlighed, Kærligheden tørster efter kærlighed, Kærligheden trygler jer om at gengælde kærligheden;

gør ikke oprør imod Min Lov, som er Kærlighedens Lov; O I elskede, hvor Jeg dog elsker jer! hvorfor er så mange af jer holdt op med at tilbede Mig? Jeg erindrer jer om, at Jeg er Til stede i denne Hellige Time; omgivet af Mine serafer og keruber står Jeg i stilhed foran jer; Jeg, den Helligste af Hellige, har givet jer jeres navn: Elskede;

skønt I har syndet imod Mig, har Jeg tilgivet jer; I er Mit afkom! vil Jeg få jer at se til den fastsatte Time for Tilbedelsen, Mine elskede? vil I mon rejse jer og komme hen til Mig, Jeg, som vil vente ved Mit Tabernakel? kom til Mig … kom til Mig … afvis ikke, hvad Ånden tilbyder jer disse dage; hold jer til Min Kærlighed og acceptér Min Barmhjertighed; husk på, hvordan alting vil forsvinde, ej mere bestå, og at alt vil være slidt op en dag, men jeres sjæl vil bestå til evig tid;

Jeg, Herren, velsigner hver eneste af jer, idet jeg giver jer Min Fred, så I kan give den til andre;


1 Vor Hellige Fader Johannes Paul II.
2 Her følte jeg, at Gud var så ked af det, at det grænsede til døden.