21. juni 1989

Herre?

Jeg er; ophør aldrig med at bede; følg Mine anvisninger, elskede; stå altid til rådighed for Mig, din Gud, Jeg er altid i din nærhed for at ruste din sjæl med, hvad den mangler;

Visdom? Jeg skal frit undervise dig med Visdom; ihærdighed? Jeg vil gennemstrømme din sjæl, til den bliver fyldt med ildhu; Tålmodighed? Jeg vil give dig Min; Udholdenhed til at sone for dig selv og andre? du vil suge til dig fra Mig; Kærlighed? Jeg vil fylde dit hjerte fra Mit; Fred? Min Fred er din; ak, Mit barn! hvorfor er du holdt med at bede Mig om disse Nådegaver, som kan nære din sjæl?

Jeg ved det egentlig ikke …

husk på, Jeg er Visdommen og din Lærer, så forlad dig på Mig; har Jeg ikke hidtil næret din sjæl og andres også?

Jeg vil fortsætte med at overdænge dig med lære som profeti; stol på Mig, søg Mig, gå ved Min side, adlyd Mig, elsk og tilbed Mig; Jeg er til enhver tid Nærværende, så føl dig sikker; Jeg er Autoriteten og Disciplinen, som sænker sig over dig; ak Mit barn, Jeg elsker dig for evigt, plag ikke din sjæl med at forsøge at forstå Mine Veje, for ved at gøre dette tillader du blot dig selv at blive trukket gennem snoede veje, som aldrig ender; vid at Mine Veje ikke er dine veje, og denne forskel, siger Jeg dig, er enorm! acceptér med fred det, Jeg giver dig, tillad Mig at hvile Min Finger på dig; Jeg og du, forenet i Kærlighed,

kom, vi, os?