15. juni 1989

Min Gud?

Jeg er; fornem Mig … vær parat til at modtage Mig, Min engel, gentag disse ord efter Mig:

O Jesu Hellige Hjerte,
Min Herre, som jeg tilbeder,
jeg skænker Dig min vilje,
gør mig til Dit redskab
for Din Fred og Din Kærlighed,
gør Mig til Dit offer for
Dit Hellige Hjertes
Brændende Ønsker;
amen;

ja, overgiv dig nu helt og fuldt til Mig; Jeg har brug for offersjæle, så skænk Mig din vilje Vassula; vær ét med Mig, Jeg, som er Kærlighedens Højeste Offer; Min rest, Min egen, Min myrra, Mit alter, Jeg vil smykke din sjæl ved at lade dig dele Mit Freds- og Kærlighedskors lige til det sidste; Jeg og du, du og Jeg, forenet i Kærlighed;