9. februar 1989

(Herren vækkede mig ved midnat og bad mig nedskrive et budskab:)

Jeg har kaldt på dig, Vassula; hør Mig;

vær fast, vær fast som en klippe, vær ikke som kviksand; Jeg har valgt dig på trods af din svaghed, ikke desto mindre vidste Jeg, at du ikke ville sluge Mine Ord som kviksand; Mine Ord skal placeres på dig, indgraveres på dig, og de skal være der, så alle kan læse dem! Vassula, overvej, ville en bonde vælge at slide i det og kultivere en rig muld for at så sin sæd, eller ville han gå hen og kaste sine frø i moser og kviksand? Min Vassula, hvad har du at frygte? bed om dømmekraft;

Vassula, Jeg vil nu skrive Mit program for mødet den 17. derefter vil Jeg også nedskrive Mit Budskab til dem; Mit barn, du skal indvie salen med røgelse og vievand; du skal bede eksorcistbønnen til Sankt Mikael;

(Her lod Gud mig forstå, at resten af programmet skulle forblive i min private optegnelsesbog.)

godt, Vassula, du har forstået; kom, her er Mit Budskab;

Mit Ord er Lys, Mit Ord er Fred og Kærlighed, Mit Ord er Enhed og Håb; kom til Mig og læs Mit Ord oftere;

I elskede, det er Jeg, Jesus, den Barmhjertige, Jesus, jeres Frelser, som stiger ned igennem dette svage redskab for at indgravere Mine Ord på hende; på grund af Min Grænseløse Kærlighed og Barmhjertighed stiger Jeg ned i dette mørke, Jeg stiger ned i denne ørken og dens åndløshed for at udgyde Min Ånd over jer; Skabninger! Jeg stiger ned for at overrisle denne umådeligt tørre jord og skabe floder af denne tørstige muld; Jeg stiger ned for at øse Mine Velsignelser som morgendug over jer; Jeg kommer for at fordrive al ondskab, rykke al uretfærdighed op med rode og erstatte dem med Fred og Kærlighed;

i dag er Mine læber sprukne af tørst efter kærlighed, Jeg behøver kærlighed fra dem; Jeg er tørstig efter kærlighed … hvor Mit Hellige Hjerte dog ønsker, at I lærer at elske Mig! hvor Jeg dog ønsker, at I en dag vil opnå Kærlighedens højdepunkt og høre jer råbe højt af Kærlighed: “Abba!” da … og kun da vil Mine Sår begynde at hele … hvor Jeg længes efter, at Mine præster vil tappe af Min Grænseløse Kærlighed og fylde deres hjerter op med den! Min Kærlighed til dem er Stor, så stor at de ikke, førend de er i Himlen, vil forstå Dens fylde; Hengivelse burde være deres Banner, Troskab deres Fakkel, Renhed deres Festklædning, og Kærlighed deres Emblem, for at Mine lam må kunne genkende Mig i dem og med al tydelighed se Mit Afbillede; Mine hyrder ønsker jeg rene, så de i deres renhed kan bære god frugt;

glæd Mit Hellige Hjerte og adlyd fuldt ud Mine Bud; at elske er at følge Mine Bud; elsk hinanden; O børn af Mit Lys, lyt til Mine Ord og lev dem … lev dem … hvis I lytter til Mig, vil Jeg skænke jer Fred til at være jeres banner, og Kærlighed skal være jeres krone; Jeg vil forny jer, hvis I åbner jer fuldstændigt for Mig; stol på Mig og Jeg vil forny jer og skabe et nyt folk af jer, et rent folk; lev Mit Budskab, meditér over Mit Budskab; kom til Mig med kærlighed, følg Mine fodspor, som vil lede jer til Mig i Mit Hus, som også er jeres Hjem; tøv ikke; selvom I er ufuldkomne, vil Jeg åbne Mine Arme for jer; selv om jeres kærlighed er lunken, så kom i Min favn, og Jeg, som er Kærlighedens Mester, vil lære jer at elske Mig og vise jer, hvordan I skal elske hinanden; kom til Mig, selv de, som ikke elsker Mig; Jeg har tilgivet jer; kom og Jeg skal helbrede jer;

velsignet er alle I, som tror og dog intet har set; velsignet er Mine små sjæle, for dem har Jeg en forkærlighed; forbliv små og enfoldige, prøv aldrig på at blive noget særligt, forbliv små, så I kan være i stand til at krybe ind i Mit Hellige Hjertes dybder; vær som børn med en barnlig tro, for det er det, der glæder Min Fader;

hold aldrig op med at bede; glæd Mig og bed med jeres hjerter; Jeg ønsker, at I beder for Mit Legemes Enhed; Jeg ønsker, I beder for Paven og Patriarken; Jeg ønsker, I beder for alle præster; bed for, at fårene, der ikke er under Peters ledelse, må vende tilbage til Peter og forsone sig; bed for, at I må blive én Fold og én Hyrde; bed for Fred, Enhed og en større kærlighed blandt jer; bed for, at I må lovprise Mig alle sammen omkring Ét Tabernakel; foren jer, Mine elskede, og bliv én – som Faderen og Jeg er Én og den Samme;

Jeg velsigner jer alle fra det inderste af Mit Hjerte;

Min Vassula, vil du skrive Mit Budskab ned?

Ja, Hellige Moder.

Fred være med jer;

Mine elskede, i dag vil Jeg bede jer alle om at forstærke jeres bønner for enhed, denne Enhed, som Min Søn ønsker så inderligt;

bed for at de præster, som er spredt, må vende tilbage til Folden, den eneste og rigtige Fold, Peters Fold; bed at de må forenes med oprigtighed; bed for Fred og for de børn, som ikke er forsonet med Gud; bed for disse falske riger, disse flydende riger, at de må indse, hvor meget de tager fejl;

kom og lovpris den Levende Gud, som viser Sig på forskellige steder i disse dage; lovpris Ham for Hans Grænseløse Kærlighed og Barmhjertighed; Hans Nådegaver vil fortsat blive udgydt over hele menneskeheden; lad dem, som modtager Ham, velsigne Hans Hellige Navn; velsign Ham, for Han er en Kærlig Fader; alle de, der har ører, lad dem høre dette høje Råb fra Himlen:

Vær hellige, for Jeg er Hellig!”

Mine blomster, lev Vore Budskaber, lev Vore Budskaber; I har opnået al Hans Barmhjertighed, prøv at forstå Guds Vilje; vær børn af Hans Lys;

Jeg velsigner jer i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn; amen;