9. februar 1987

fred være med dig; Jeg elsker dig, barn; Jeg er Jahve; Jeg har valgt dig først og fremmest, fordi Jeg ville det, men også fordi du er så hjælpeløs;

Fader, jeg elsker Dig meget højt.

Jeg ved det, og Jeg elsker også dig, datter; lyt til Mig, før du elskede Mig, var du da også så lykkelig som nu?

Nej, aldrig!

elsk Mig, Vassula; det er Jeg, som lærte dig at elske Mig; er du villig til at gøre fremskridt?

Ja, Fader, så jeg er i stand til at herliggøre Dig. Jeg ønsker at gøre alt, hvad Du beder Mig om, fordi jeg ønsker, at Du bliver herliggjort.

Vassula, Jeg vil udvikle dig; Jeg ønsker at advare dig mod de onde; de1 hader dig og sætter hele tiden fælder op for dig; Jeg er nær ved dig og leder dig så vær ikke bange;

Vassula, Jeg elsker dig, og jeg elsker alle Mine børn, Min kærlighed er som en fortærende flamme, som brænder uden ophør; Min kærlighed er en skinsyg kærlighed; Jeg tørster efter kærlighed; frygt ikke for det er Kærlighed, Jeg taler om, du lille; Jeg holder dig, og din lidenhed fryder Mig; du lille, gennem din skrøbelighed vil Jeg manifestere Min appel om Fred og Kærlighed; Jeg vil fylde dig med Mine ord; Jeg vil indpode Mine åbenbaringer i dig; lille du, klyng dig til Mig, stol på Mig og elsk Mig inderligt;

lad dem vide det, fortæl dem om Min kærlighed, Jeg har til dem;


1 Dæmonerne