10. februar 1987

Vassula, det er Jeg, Jesus Kristus; Jeg er med dig, elskede; ved du, at Jeg fører dig gennem Hades?1 frygt ikke, Mit lys lyser over dig og beskytter dig mod de onde; ved at eksponere dig i Hades helbredes mange sjæle;

Jeg har lært dig at elske Mig; elsk Mig, din kærlighed til Mig helbreder dem;2 Jeg bruger din kærlighed som et middel til at helbrede dem; helbred dem, Vassula, helbred dem; du bærer Mit Kors sammen med Mig, Vassula; disse gerninger er himmelske gerninger, som Min Fader åbenbarer for dig, mange himmelske gerninger er stadig skjulte og er kun mysterier for jer;

Mange mennesker vil ikke acceptere dette, Jesus. De vil sige, at det skyldes min fantasi.

Vassula, hvor mange af dem har fuldt ud forstået Min Faders gerninger på Jorden?

Mange gerninger er ikke forstået og er stadigvæk mysterier for os.

hvordan vil de så forstå, hvad der er himmelsk?

Vassula, al Visdom gives til dem, der kun er børn; Min Fader fryder sig over børn; vær glad, datter, og pris Min Fader for at Han er god mod dig; datter, vær Hans budbringer og herliggør Ham; vær ikke bekymret, Jeg leder dig; arbejd på denne måde; Jeg er din Lærer;

Jeg vil fortsætte med at forme dig, elskede; Jeg former dig så vel som Mine andre børn; gå i fred, og husk at du bliver vejledt af Mig; hør på Mig, Jeg elsker dig, og Jeg ønsker, at du skal være hos Mig;

Vassula, Jeg er glad for, at din tro er taget til; rens dig ved at spise Mig og drikke Mig;

Det vil jeg gøre, Jesus. Jeg vil gå hen for at modtage den Hellige Kommunion.

kom til Mig, du er dækket af hele Min Kærlighed; Jeg elsker dig, barn.

Jesus, jeg elsker Dig, og jeg vil kæmpe for Dig.

kamp vil Jeg ikke have! for Jeg er Fred, og du vil arbejde i fred for Freden;

fyld Mig med glæde ved at forblive så tæt ved Mig som muligt; vil du kysse Mine fødder?

(Jeg tog et billede af Jesus og kyssede Hans Fødder.)

Jeg elsker dig, gå i fred;


1 Skærsilden. Min sjæl ’eksponeres’ i skærsilden. Ved at elske Gud, kan sjæle blive befriet fra skærsilden. Bønner befrier også sjæle fra skærsilden.
2 Slukker deres ild.