5. februar 1987

elskede, Jeg er Jahve, og Mine budskaber til Kirken kommer fra Mig; Jeg har næret dig; Jeg har formet dig, datter;

Jeg er den Almægtige; vær uden frygt;

lyt, datter, opfyld Mit Ord;

Jeg kom og udfriede dig fra det onde, for at du må være i Mit Lys, for du skal blive Min budbringer; Jeg vil give dig styrke, Jeg er altid ved din side, vær aldrig i tvivl;

Min uduelighed er STOR, og jeg er bange for omstændighederne.

du behøver ikke at frygte, for Min kraft vil indhylle dig og således give dig Min styrke til at træde på Mine fjender;

vær på vagt for mange vil prøve at tage modet fra dig og sige, at denne vejledning ikke kommer fra Mig; Jeg ved, hvor lille og hjælpeløs du er; så hold dig tæt til Mig og lad Visdommen lede dig, al autoritet vil komme fra Mig;

forstå at Visdommen kommer fra Mig;

alle dem, der har øjne, lad dem se; alle dem, der har et hjerte, lad dem forstå at det er Jeg, Jahve Sebaot, der taler; Jeg har aldrig svigtet jer; Jeg giver Min Visdom for at genoprette Mit givne Ord; Jeg kommer for at minde jer alle om Min Kærlighed til jer og velsigne jer alle; Jeg ønsker ikke at se jer gå fortabt, ve de ukloge! rens jer, for tiden er nær; lyt til Mine ord, for idet I gør, hvad Jeg beder jer om, vil Jeg tilgive jer; Jeg leder jer til at leve i Fred og Kærlighed, for Jeg er en Fredens og Kærlighedens Gud;

lev helligt, bed om tilgivelse, og Jeg vil velsigne jer;

I er alle Mine børn, som Jeg har skabt med kærlighed;

kom og befæst Mine ord i jeres hjerter, for det er Jeg, Jahve, som leder jer;

Herre, jeg er hjælpeløs og ved intet. Jeg kan kun se et stort bjerg foran mig!

frygt ikke, Vassula, for du er ikke den første hjælpeløse budbringer, som Jeg har opdraget og givet Mit ord til; hav tillid til Mig; stol på Mig, og Jeg leder dig;