18. januar 1993

(Sacramento)

(I dag er det min fødselsdag og den første dag i Enhedsugen. Det var også engang den dag, man fejrede Peters Stol. I dag er jeg blevet inviteret til at tale i den Velsignede Sakramentes Domkirke af den meget hellige biskop Francis A Quinn. Om eftermiddagen lige før mit møde, gav de mennesker, som havde inviteret mig, en gave. Da jeg så den, følte jeg, at den kom fra Jesus. For Han havde sagt til mig disse ord den 21. oktober 1992: … ”glæd dig, og jubl, for til dig vil Jeg til gengæld række Mit Bæger … Jeg har til hensigt at bringe land efter land til live under Min skygge, og tro på at Faderen sendte Mig; ja, den Dag vil komme, da alle verdens herskere, ledere og kommandører og de indflydelsesrige, hele befolkningen, vil anerkende Mig som Kristus, den Levende Guds Søn; og fra alle steder vil mennesker ærbødigt løfte deres hænder op og tilbede, alle med én stemme og ét hjerte … ” og dette er, hvad de gav mig: en guldbelagt Kalk. På den stod disse ord indgraveret:

At de alle må blive ét
Festen for Kristen Enhed
18. januar 1993

Efter min tale fejrede de to biskopper, der var tilstede, Messen. Koret sang i Domkirken, og alting var majestætisk. De brugte Min Kalk under Messen for Enhed og indviede Jesu Dyrebare Blod i den.

Da jeg holdt talen i Domkirken og så ud over mængden, der havde samlet sig, skønsmæssigt 1800 mennesker, følte jeg mig bedrøvet. Her var jeg, sendt af Herren, for at tale om Enhed og stod ansigt til ansigt med måske 98% romersk-katolske; ”men af mit folk1 var ikke én med mig”; selv muslimer og jøder var i Domkirken … Men Herren havde holdt sin overraskelses-fødselsdagsgave tilbage til senere. – Lige før messen, kommer en ortodoks præst ind med sin assistent. Efter messen bad han om at tale med mig. Vi mødtes i sakristiet, og jeg forstod, hvad Herren sagde til mig: “Rusland vil blive det land, som skal herliggøre Mig mest.” Han var en russisk-ortodoks præst…

I mørket af vor splittelse vil der skinne et lille bitte lys af håb for enhed. Dette lille lys af håb er Rusland. Enhed vil komme gennem Rusland, og hun vil herliggøre Gud! Jeg fortalte den russiske præst, at han var min fødselsdagsgave fra Jesus. Hans navn er Fader Vassili, som er det mandlige navn af mit navn Vassula.

Det andet tegn, at enhed vil blive bragt fra Rusland, var, da jeg bad Herren om at vise mig en åbningsbøn; Han valgte en bøn af en russisk præst: Fader Sergius Bulgakov. Han bad mig åbne tilfældigt, og det gjorde jeg, og mine øjne så først denne bøn, som jeg skrev den 29. december 1989, her er den igen:

Ӂh Jesus Kristus,
vor Herre og Frelser,
du lovede, at du altid
ville bo sammen med os.
Du kalder på alle Kristne,
for at de skal komme nærmere
og tage del i Dit Legeme og Blod.
Men vor synd har delt os,
og vi har ingen magt til sammen at
deltage i den Hellige Eukaristi.
Vi skrifter denne vor synd,
og vi beder dig, tilgiv os,
og hjælp os til at virke for forsoning
i overensstemmelse med Din vilje.
Tænd vore hjerter
med Helligåndens ild,
giv os visdommens og troens ånd,
modets og tålmodighedens ånd,
ydmyghedens og fasthedens ånd,
kærlighedens og angerens ånd
gennem Guds velsignede Moders
og alle helgeners bønner.
Amen”


1 Græsk-ortodokse. (Jeg hørte at den græske biskop havde forbudt de græsk-ortodokse at gå til mødet.)