20. oktober 1991

(Budskab fra det Hellige Hjerte til Belgien. Det blev læst op i Bryssel i Sankt Mikaels Hal på Jesuitternes universitet den 20. oktober 1991.)

Min Herre, vær med mig.

føl dig tryg, for Jeg Er er med dig; Min Vassula, fortæl dem dette: selv om mange har glemt Mit Hellige Hjerte, har Jeg aldrig glemt dem;

Jeg har kaldt på dem, samlet dem her i dag for at bede sammen; Jeg ønsker Mine børn forenede; Jeg ønsker hele Min Kirke forenet; de, som holder fast på at forblive adskilte, har allerede adskilt Mit Hjerte fra deres; indse alvoren i jeres splittelse, hvor påtrængende Mit Kald er, og hvor vigtig Min anmodning er; Jeg behøver jeres hjerte for at forene jer og genopbygge Min Kirke, forenet til én, inde i jeres hjerte; alt, hvad Jeg beder om, er kærlighed for at bryde jeres splittelses barrierer; bed, I, som har givet Mig jeres hjerte, og foren jeres hjerte med Mit Hellige Hjerte for Mine Kirkers Enhed;

Jeg, Herren, velsigner hver enkelt af jer og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande; Jeg, Jesus, elsker jer;