27. juli 1988

Herre?

Jeg er; glæd Mig og se Mig; Jeg er til stede; Jeg lytter; Jeg er midt iblandt jer; prøv;

Jeg prøver.

prøv af al magt; følg Min vejledning og hold Mig låst inde i dit hjerte;

Ja, Herre.

alle ting, du gør, gør det for Mig og kun for Mig; kom, Jeg vil nu og da minde dig om Mit Nærvær; hav ikke den mindste tvivl, forsøg at opfatte, hvad Jeg har givet dig som arbejde; arbejd ydmygt og støt dig fuldstændigt til Mig; udslet dig selv fuldstændigt, så kun Jeg må blive set; tillad Min Ånd at ånde i dig i din intethed; glæd Mig på denne måde; alt, hvad Jeg har givet dig, er Mit; løsriv dig helt fra denne verden, så at du føler Mig og således fuldstændigt er Min; Jeg, Herren, er din Lærer, og Mine Ord kommer fra Visdommen;

vi, os? sammen, med din Hellige Familie;

Ja, Herre. Ja, Hellige Moder.