29. juli 1988

Sankt Marthas festdag.

elskede! du skal blomstre med kærlighed, føl Mit Nærvær iblandt jer; føl Min dybtgående Kærlighed, som Jeg har til jer alle; tro på denne Kærlighed; Jeg er Kærlighedens Kilde; Min Ånd er over jer; kom, Jeg ønsker, at I skal være rene, hellige, ydmyge og barmhjertige; tillad Mig at udvide den kærlighed, I har til Mig, til en grænseløs kærlighed; tillad Mig, jeres Herre, at øse Min overflod af Kærlighed ind i jeres hjerter og fylde dem op, gennemtrænge jer med Guddommelig og Ophøjet Kærlighed, så Den må oversvømme og gennemsyre denne verden og derved ære Min Kirke; tillad jer selv at suge af denne Uendelige Kærlighed og fylde jeres hjerter;

det eneste, Jeg beder jer om, elskede brødre, er kærlighed, troskab og renhed; bliv ikke mismodige, I små, når der kommer prøvelser; Jeg vil aldrig forlade jer; Jeg er jeres Hyrde, og Jeg holder jer skjult under Min Kappe; sammen med Mig vil I spise; sammen med Mig vil I aldrig tørste;

behandl andre, som Jeg behandler jer; elsk hinanden, som Jeg elsker jer; svar hverandre, som Jeg giver svar på jeres bønner; tag næring fra Mig og acceptér ikke Satans frugter som er: troløshed, jalousi, splittelse og urenhed; vær som ét! vær fuldkomne! lad Mit Hus funkle i dets renhed; tillad min Retfærdigheds dug at sænke sig over jer og opløse disse tunge tordenskyer og derved sprede dem bort; tillad Mit Lys at gennemtrænge dem, så alt mørkt og ondt forsvinder; vær som blomster, der vender sig mod solen, og lad Mine Varme Stråler genoplive jeres hellighed, renhed, integritet og kærlighed; følg altid Mine Bud, at elske hverandre som Jeg, Herren, elsker jer;

Jeg, Herren, Jesus Kristus, elsker jer grænseløst; Jeg kommer snart, Jeg velsigner jer alle;