3. februar 1987

Herre, Jeg føler mig tom, ikke som sædvanlig. Jeg føler mig kold som en sten!

Vassula, det er Jeg, der beskærer dine grene og giver dig styrke; Jeg er din Hengivne Vogter; ved at beskære dig styrker Jeg dig, så du må bære rig frugt;