24. marts 1988

fred være med dig;

(Det er Hellige Maria.)

Jeg elsker dig, herliggør Gud, bed for sjæles forløsning; herliggør Ham ved at adlyde Hans Vilje, vær Hans budbringer; Han elsker dig ømt, sjæl; bliv aldrig træt af at skrive; kom og bed, idet du siger til Ham:

”Almægtige Gud,
lær Din tjener Dine Veje,
lær mig ydmyghed,
tålmodighed og kærlighed,
led mig ad Retfærdighedens
og Dydens veje,
Jeg overgiver mig til Dig
og giver Dig min vilje,
tilgiv mig mine synder,
forny mig,
gør mig værdig, så at
Du kan bruge mig fuldt ud,
amen”

åh Vassula, Jeg vil altid tage Mig af dig, tag Min Hånd;

Ecclesia vil blive genoplivet, og til slut vil Vore Hjerter2 sejre;

Mine åbenbaringer er for at opmuntre sjæle ved Guds Gerninger; de er et kald til at vende tilbage til Os, en advarsel; dette år vil Jeg vise Mig for mange; Jeg vil give visioner, og der vil komme visionære; bed for, at den Hellige Kirke vender tilbage til det, Den var i begyndelsen, hvor alle Guds Gerninger var velkomne uden mistro og foragt, uden tvivl; bed for, at den Hellige Kirkes tro vil blive fornyet igen, ligesom den var tidligere; og tro på Mirakler, åbenbaringer og visioner for dette er én måde, Gud taler til jer på, bed om fornyelse;

Tak, Hellige Maria.3

vær ikke bekymret, Jeg beder dag og nat; her er Jesus;

Vassula,4 Jeg er; se på Mig, sjæl, Jeg finder ikke nogen hellighed i dem;

Jesus, i dem der fornægter Dine Gerninger af i dag?

ja, ingen, hver gang Jeg råber fra Mit Kors, ser Jeg i samme øjeblik en af Mine egne give efter for Satan;

Vassula, Min egen, Min præst,5 Jeg elsker dig;

Jesus, hvorfor kalder Du mig præst, når kvindelige præster ikke er tilladt?

Jeg har helliggjort dig, sjæl; Jeg har valgt dig, sjæl; forstå, at Mine Øjne ser din sjæl, Mit Hjerte føler din sjæl; Jeg elsker din sjæl, ikke dit legeme, din sjæl er inden i dit legeme; prøv at forstå Mine Ord,6 se på det, som Jeg, din Gud, ser det;

(Sjælen er det, der er af betydning for Gud. En sjæl går til himlen efter døden, og der vil ikke være nogen forskel, om det er kvindelige eller mandlige sjæle, alle sjæle vil blive som engle. Jesus ser på sjælen, og ikke hvad der bærer den, derfor gør Han ikke nogen forskel på Sine udvalgte.)

Jeg elsker dig; gå i Mit fodspor; kom, vi, os;

Ja, Herre.


1 Jesu og Hendes Hjerte.
2 Jesu og Hendes Hjerte.
3 Jeg bad Hellige Maria bede for os.
4 Jeg opdagede Jesus men var ikke sikker
5 1 Pet 2:9.
6 Gud ønskede ikke, vi skal misforstå dette afsnit. Vi ved alle, at vort legeme er Guds Tempel, dog arbejder Gud i vor sjæl og forskønner vor sjæl, ikke vort legeme.