13. januar 1988

Herre, mange beskylder Dig for at være uretfærdig, så de prøver at vende sig bort fra Dig, og siger: “Hvis der er en Gud, hvis… er Han uretfærdig.”

blomst, til disse siger Jeg, “hvis I dør, er det på grund af det onde, I har begået imod jer selv, det er frugten af jeres frafald, omvend jer, giv afkald på jeres synder, vend tilbage til Mig, og Jeg vil tilgive jer;”

se Mig som jeres Forløser og jeres Trøster; Jeg kommer for at Stråle som et Lys i nutidens mørke verden;

i Mit Hus hersker der forvirring, debatter, egeninteresser og uhellighed; Peter! Peter! hvorfor, hvorfor spredes Mine disciple i fjendskab? Min broder, helliget ved Min Hånd, Jeg elsker dig fra al evighed;

Mit Hellige Hjerte er såret, såret af torne, som er ført ind i Det af mine egne; Mine egne, som Jeg elsker; Jeg vil vise dig Mit Sårede Hjerte; de har igen gennemstukket Mit Hellige Hjerte overalt; Mit Blod strømmer ud; de korsfæster Mig igen; de er ikke oprigtige; Mit Legeme smerter af mangel på kærlighed; Mine læber er udtørrede af mangel på kærlighed; Jeg er tørstig, elskede;

de har glemt Mine veje, de har glemt, at Jeg er ydmyg, sagtmodig og fuld af kærlighed; alt, hvad Jeg beder jer om, er kærlighed; elsk hverandre ligeså meget, som Jeg elsker jer; hvorfor kæmpe i Min Kirke? hvorfor disse stridigheder i Mit Nærvær, hvorfor dette had? hvorfor alle disse giftige udtalelser? hvor er deres hellighed? hvorfor forsømmer de Min have? de spreder Mine lam mere end nogensinde, og de få, der er tilbage, vil også forsvinde fra folden, fordi de har svigtet dem;

Peter, Mine Øjne er blevet trætte af at se på, at de fordømmer hinanden; de har lagt Mine lande øde og har intet at give Mine lam; deres veje er ikke acceptable for Mig; Jeg har givet dem kærlighed og fred; Jeg har aldrig lært dem at dømme andre;

Vassula, Jeg hersker med mildhed; Mit Hellige Hjerte bløder og sønderrives; hvorfor provokerer de Mig? har Jeg ikke sagt, at enhver som påstår, at de er i lyset men hader sin bror, stadig er i mørket? har de ikke helt forstået, hvad Jeg mente med, “hvis du bringer dit offer til alteret og pludselig husker, at din bror har noget imod dig, så lad dit offer blive der foran alteret, gå hen og find din broder og forlig dig først med ham og kom så tilbage med et rent hjerte og frembær dit offer;”

med dette mente Jeg, hvordan man skal være i harmoni med hinanden og elske hinanden; skabe fred med hinanden; forson jer, førend I ofrer jeres gaver i Mit Hus; barn, der har aldrig været mangel på kærlighed i Mit Hjerte og heller ikke i Mine første disciples hjerter;

Herre, jeg lider, når jeg føler, Du lider; Din Tålmodighed er stor!

Vassula, Mit barn, oprejst fra de døde, tro på Mig; håb og elsk Mig; Jeg Herren, vil aldrig svigte dig;

Herre, jeg beder Dig også om at oprejse Dine andre børn, som Du har oprejst mig.

det vil Jeg, men ikke fordi du har bedt Mig om det; Jeg vil oprejse dem, fordi dette var og er Min Vilje; kom og glem ikke Mit Nærvær; elskede, til sidst vil Jeg sejre;