18. januar 1988

Herre, hvis alt, hvad der end sker, kommer fra Din Vilje, fordi Du har villet det, så forstår jeg ikke hvorfor, hvis Du ønsker Dit budskab modtaget, hvorfor får Du ikke dem, der er blevet informeret om det, til at acceptere det, eftersom Du ønsker det? Hvorfor oplyser Du dem ikke?

O datter, elskede, vær glad og lykkelig over, at Jeg har omvendt dig, helbredt dig; Min Barmhjertighed strækker sig fra generation til generation for dem, der frygter Mig, men for tornene, der gennemborer Mig, bliver Esajas’ profeti endnu engang gentaget:

”du vil høre og høre igen, men ikke forstå, se og se igen, men intet bemærke, for denne nations hjerte er blevet hårdt; deres ører er blevet sløve af at høre, og de har lukket deres øjne af angst for, at de skulle se med deres øjne, høre med deres ører, forstå med deres hjerte og blive omvendt og helbredt af Mig;”

datter, Jeg har forudset deres forstokkethed fra al evighed; deres afvisning af vor tids Forsynsværk har forspildt deres privilegier;

Vassula, bed hundreder af gange for at opnå det, Jeg søger mest i dig, og det er kærlighed, tro og håb;1

Jeg oplyser dem, der viser, at de er oprigtige; Jeg vil ikke oplyse de vise, fordi der mangler oprigtighed i dem; Jeg, Herren, søger de ydmyge og ringe; des mindre du er, des mere vil Min Storhed være tilbøjelig til at bøje sig imod dig og nå dig for at løfte dig; jo mindre og ubetydelig, jo lettere er det for dig at trænge ind i Mit Hellige Hjerte; Vassula! kan du se?

(Jesus gav mig et syn af en korridor og en enorm klippeblok, der hindrede passage. På den anden side af klippeblokken kunne jeg se et stærkt klart lys, men klippeblokken forhindrede lyset i at komme ind i denne korridor.)

det er dem, som blokerer Vejen til Mig, og deres enorme omfang formørker Lyset for alle dem, der søger Mig; til dem siger Jeg, Herren: Jeg vil ikke udholde jeres ophøjethed, jeres hovenhed trætter Mig; Mit Bæger er fyldt; når tiden kommer, vil Jeg kalde dem en efter en til at angre; ve de troløse, de vil møde Mig ansigt til ansigt!

Jesus, det, jeg begynder at forstå, er dette, at de, der er Dine virkelige disciple, beskedne og ydmyge, vil glæde sig over Din åbenbaring, men mange, som ikke er Dig tro, vil ikke kunne lide denne åbenbaring. Med andre ord er den god for nogle og dårlig for andre.

ja, Vassula, nu ved du det;2

Hellige Maria, selv om jeg er elendig, vil Du så være min støtte? Giv mig mod, var der bare én af de kirkelige autoriteter, der ville lytte? Bare én?

Vassula, Min datter, Jesus elsker dig, Jeg elsker dig; du velsignede, Jesus og Jeg vil hjælpe dig nu; bed for at opnå Hans velvilje;

Ja, Moder, hjælp mig med at finde de rigtige ord.

det gør Jeg, blomst; Jeg elsker jer alle, tvivl aldrig;

Tak fordi Du hjælper mig.

Kærligheden vil hjælpe dig med at udholde mange prøvelser, Mit barn; Jesus vil give dig Sin Styrke; Jeg vil altid opmuntre dig; frygt ikke, Jeg beskytter dig;3

Jeg er Herren, elskede sjæl, ær Mig nu og gå med Mig, Jeg vil give dig Min Styrke til at fuldføre Mine ønsker; hvor Jeg elsker dig! Jeg elsker dig i en sådan grad, at din sjæl aldrig vil kunne forstå;

Mit Budskab om Fred og Barmhjertighed, Kærlighed og Retfærdighed stiger nu ned iblandt jer;

lovpris Mig; Min Kærlighed vil frelse jer fra Min Retfærdighed; Retfærdigheden som er bestemt til at ramme jer, hvis Min skabning ikke vil lytte igen; Jeg kommer i Min grænseløse Barmhjertighed for at advare jer; Jeg ønsker, Min skabning skal angre og genkende Mig; Helligdommen i Fatima græder højtlydt over misbruget og afvisningerne af Garabandal; Min Sjæl er igen i dyb sorg; den samme sorg Jeg havde i Fatima; hvordan kunne de nu tvivle, når Min Ånd er i dem og de i Mig? Mit Budskab i Fatima blev ignoreret, og ikke før det var for sent, accepterede de Mit Budskab;

Jeg elsker jer alle; Jeg er Herren, som taler, tvivl aldrig; bed for de sjæle, som går i mørket;

O Peter,4 udnævnt af Mig, helliget af Mig, Mine Øjne forlod dig aldrig; Jeg har passet på dig i alle disse år; Jeg er nu ved din dør, broder, Min egen; Jeg banker på, vil du lade Mig komme ind? afvis Mig ikke, Peter; Jeg elsker dig; hør på Mig; hør Min Stemme; det er Jeg, Herren; fred være med dig, sjæl, vær glad! Jeg er kommet for at forene Mit Blødende Legeme, Jeg er kommet for at samle Mine lam, Jeg er kommet for at vande Min have, Jeg er Jesus, din Frelser;

se!5 se Peter, Mit Hellige Hjerte er endnu engang blevet gennemboret af så mange torne, torne som er boret i Mig af dem, Jeg elsker! Min Sjæl er endnu engang Såret; de træder på Vore Hjerter;6 begge Vore Hjerter er endnu engang blevet kronet med to kranse af torne; Min Side er helt åben, og Mit Blod strømmer ud; Jeg er nu ved din dør, og med Mig bærer Jeg Min skjulte Frelsesplan ; den er her;

denne Åbenbaring er Min Stemme; Jeg elsker jer alle af hele Mit Hjerte, af hele Mit Hjerte elsker Jeg jer;


1 De, som er blinde og døve, skulle i bøn bede Herren om at erkende Sandheden.
2 Jesus sagde dette med en bedrøvet stemme.
3 Hellige Maria henviste her til ikke at frygte Satan, som ustandseligt prøvede på at gøre mig modløs.
4 Pludselig vendte Jesus sig til Pave Johannes Paul II, som om Han talte direkte til ham.
5 Jesus folder sit tøj ud for at vise Sit Hjerte. Han ønsker at vise Pave Johannes Paul II Sit Hjerte.
6 Jesus mener Sit og Hans Moders hjerte.