29. november 1987

Vassula, er du villig til at ofre mere for Mig nu?

Herre, Du kan bruge mig, som Du ønsker. Jeg har overgivet mig. Jeg overgiver mig hver dag.

forbliv i Mig, forbliv i Min Kærlighed; datter, dine prøvelser vil blive utallige;1 vil du stadig ofre mere for Mig, Din Gud?2

Min Gud, tag mit liv i Dine hænder og gør som Dit hjerte ønsker.

Min højtelskede brud, så se på Mit Kors;

(Jeg så, og med Jesus var der et gigantisk kors af mørkt træ!)

Jeg har været naglet på Det og herliggjort Min Fader; kan du se, hvad der venter dig? Jeg, Herren, vil dele Det med dig; du vil så bære alle de lidelser, din sjæl er i stand til, Jeg vil øge din udholdenhed, lille du;

Fader, gør med mig, som Dit Elskede Hjerte ønsker, hvad som helst der vil give Dig større Herlighed. Alt, hvad der kommer fra Dig, tilfredsstiller mig.

vær lydig mod Mig og glæd Mig, lydighed gør djævelen hjælpeløs og får ham til at flygte;


1 Gud advarede mig.
2 Efter advarslen spørger Gud igen, idet Han respekterer min frihed.