28. november 1987

lille du, forskøn Min Have; som det er nu, ser Jeg intet andet i den end goldhed; goldhed hersker over Den; de tørre vinde blæser på Den og udtørrer den lille smule, der er tilbage; Mine blomster trænger til at blive vandet, ellers vil hver eneste gå til grunde; Mine knopper vil ikke udvikle sig og blomstre til tiden, de vil forgå en efter en; O om de blot ville lytte!

Min Gud, hvorfor er det så kompliceret at nå frem til en beslutning? Hvorfor er det så vanskeligt at komme til denne beslutning? Hvorfor skal det tage måneder, år? Er det virkelig så vanskeligt at elske hinanden og blive forenet som en familie? Er det ikke de samme, som lærer os at elske hinanden og at lære at ofre og give? Behøver det tage år at forenes? Er det virkelig nødvendigt med specielle råd og møder? Hvorfor kan de ikke have én afgørende forsamling, hvor de giver hinanden hånden og giver Peter den autoritet, som Du engang gav ham, og glæde Dig, så Du smiler?

hvor Jeg elsker din enfoldighed, Mit barn; det er en barnlig måde, du tænker på; børn er Min svaghed!

ser du, når børn skændes, skændes de ikke mere end nogle få minutter, fordi ondskabsfuldhed mangler; men, datter, disse er ikke børn, de har mistet hele den uskyld, de engang havde; de har mistet deres enfoldighed, deres hellighed; i stedet for uskyld opbygger de ondskab, forfængelighed i stedet for enfoldighed, ugudelighed i stedet for hellighed, snævertsynethed i stedet for ydmyghed;

ser du, barn, det er grunden til, at Jeg igen kommer ned for at minde dem om, hvordan Jeg, Jesus, er, Jeg vil komme barfodet og ydmyg, Jeg vil gå ind i Mit Eget Hus og knæle ned foran Min tjeners fødder og vaske dem;1 græd ikke, Min Vassula, alt er for enheden; lad Mig bruge dig; denne gang kan de ikke afvise, at det er Jeg, Jesus, eftersom Jeg har forudsagt denne begivenhed2 i god tid inden; Jeg har ladet dig læse dele af det, Jeg har inspireret Min tjener, Johannes den XXIII med, men resten …

Resten, Herre?

Jeg har senere hvisket i hans øre om de store trængsler, Min Kirke vil gennemgå;

Jeg, Jesus, elsker jer alle; forbliv i Mig, i Min Kærlighed;


1 Jesus talte metaforisk.
2 Den så længe forventede ENHED.