25. November 1987

(Jeg så Jesus siddende i nærheden af mig.)

Jesus, er Du der?

Jeg er; du har opfattet Mig; ser du, Vassula, for den lille tro, du giver Mig, en tro meget mindre end et sennepskorn, kan Jeg få dig til at se Mig, føle Mig, skrive med Mig; kom, Jeg vil være din Hellige Ledsager;

(Senere.)

elskede, du behøver ikke at frygte, for Jeg har lagt Mine planer længe før, du blev født; fra al evighed vidste Jeg, at du ville tjene Mig, elskede; gør ikke dit hjerte uroligt med hvad du skal sige eller gøre, for Jeg, Herren, vil anbringe Mine Ord på dine læber;

Jeg vejleder dig, du er i Mig, i Min Kærlighed; Jeg har indviet dig, du er velsignet, Jeg fører dig ind i det dybeste dyb af Mit Blødende Legeme, fuldfør Mine ønsker ved at gøre Min Vilje;

Jeg vil begunstige dig ved at give dig den nådegave at kunne opnå opfattelsesevne; forbliv i Mig; giv Mig alle dine svagheder, elskede sjæl; giv dem alle til Mig og lad Min Styrke tilintetgøre dem;

du vil fuldføre alt det arbejde, som Jeg har udset dig til, og herliggøre Mig; hav tillid til Mig og Jeg vil holde dig oppe; velsignet af Min Hånd, bevar Mig i dit hjerte og Jeg vil bevare dig i Mit; mæt dit hjerte af Mit Hjerte for at være i stand til at imprægnere andre; Jeg, Herren, vil nære dig; stol på Mig, vær tillidsfuld; kom, kom elskede sjæl, og hvil i Mig; Jeg, Herren, velsigner dig og alle dine forehavender;

Vassula, tag Min Hånd, tag Min Hånd og følg Mig, ser du?

(Jesus ledte min ånd. Jeg kom slæbende efter Ham. Han tog mig til Sankt Peters Basilika. Han pegede med pegefingeren og udstrakt arm på en enlig skikkelse. Det var Pave Johannes Paul II. Der var han, siddende alene i tanker, han syntes at være i dybe tanker.)

se Vassula? han venter; han venter;

Fader, må Dine planer blive fuldført. Amen.

Mine Budskaber skal overgives til ham, for at alt, hvad der er skrevet, kan opfyldes;

kom elskede, tiden er nær; frygt ikke, husk at Jeg er foran dig; hvad Jeg har påbegyndt og velsignet, vil Jeg fuldende; kom, Kærligheden elsker dig og vejleder dig; behold din hånd i Min; os, vi?

Ja, Herre. Sammen. O hvor jeg elsker Dig, Jesus!

(Jesus, der kommer med Sit hjerte i hånden og tilbyder os Det. Kærligheden med Sit så blide hjerte kommer igen for at hjælpe os med at vikle os ud af Satans net.)

Jeg elsker Dig, Herre!

elskede, hvordan, hvordan kan Jeg se alt dette og forlade jer; Jeg elsker jer af hele Mit Hjerte; af hele Mit Hjerte, elsker Jeg jer alle;

(Jeg følte Hans hjerte, og det kan umuligt forklares, hvor megen kærlighed Jesus har til os!)