12. oktober 1987

(Da jeg var på besøg hos nogle bekendte, fandt jeg et videnskabeligt tidsskrift, som fremmer de videnskabelige tankegange og misbilliger ethvert åndeligt arbejde. Nu om dage har enhver overnaturlig ting sin ’naturlige’ forklaring. Ord som personlighedsspaltning, ESP, det underbevidste, tankesuggestion, hypnose eller massehypnose eller autosuggestion f. eks. af de stigmatiserede kan forklares ved autosuggestion og er således selvforskyldte, skizofreni eller seksuelle komplekser. Folk synes altid at ønske at finde en logisk forklaring. Der ville ikke have været nogen store profeter som Esajas i disse dage, fordi deres sag ville komme i videnskabelige kartoteker. Der ville snart ikke være nogen stigmatiserede helgener, som ikke var klassificeret som skizofrene, og at det var selvfremkaldt ved autosuggestion og hysteri. På mig virker det, som om de prøver at konkurrere med Gud og påvise, at de kan bevise for Ham, at Han ikke er almægtig.)

Åh Gud, hvorfor?

Vassula, utallige er de, som ikke tror på Mig;

Men jeg beder Dig om én ting: Jeg mener det virkelig. Jeg beder Dig ødelægge alle de teorier og lærdomme, der prøver at udslette Dig. De er Dine fjender. Hvorfor lade det forøges? Ødelæg det, ellers vil det ødelægge vor tro. Jeg beder Dig om at gøre det.1

det vil Jeg; hør Mig, sørg ikke, tvivl aldrig, hav tro; bliv aldrig træt af at skrive, elskede; dette er grunden til, at Jeg kommer; det er, fordi Jeg ikke kan holde ud at se jer fortabte; forstår du nu, Vassula; du lille, Jeg vil aldrig se dig falde;

Hvad med de andre? Jeg vil heller ikke se de andre falde. Jeg ønsker, at Du skal støtte dem lige så meget, som du støtter mig.

Vassula, Jeg vil hjælpe jer alle;

(Gud virkede tilfreds.)

Åh Gud, tilgiv mig for at forlange ting af Dig. Jeg er impulsiv, men jeg kan ikke udstå uretfærdighed. Tilgiv mig for at være så direkte.

Jeg tilgiver dig, barn; sig det;

(Jeg havde også andre ting i tankerne.)

Jeg må sige Dig, at som det er nu, vil disse folk ikke blive overbevist til deres sidste åndedrag. De vil højst arkivere det under ordet, UFORKLARLIGT; men vil ikke sige: “Godt så kommer det eller det fra Gud.”

Jeg vil overbevise dem; Min magt er hævet over deres, Jeg vil vise jer alle, at Jeg er Almægtig; Min Almagt vil blive set, hvor end I måtte være; intet øje vil kunne benægte den, intet menneske vil nægte, at dette tegn kommer fra Mig;2 elskede, hvordan vil deres teorier så se ud?3 hvordan vil deres videnskabsmænd føle? hvad vil der blive af al deres visdom? Jeg vil vise dem, hvordan deres visdom ser ud overfor Min Visdom;

Jeg vil udslette det, de tror er visdom, fra denne verden; dette er en af grundene til, at Jeg bruger dig og indgraverer Mine ord på dig for at være i stand til at forudsige Min Plan; Jeg, Herren, Er, Jeg var og vil altid være, og det er ikke op til jer at betragte Mig som ikke værende; Jeg Er;

O elskede Gud, som jeg tilbeder. Jeg ønsker, at denne plan er for nu, i dag eller næste uge!

Jeg vil fuldføre Min Plan, Vassula, som Jeg altid har fuldført alt, Jeg har påbegyndt;

du lille, lad os bede,

”elskede Fader
jeg elsker Dig, jeg velsigner Dig,
jeg takker Dig for Din Barmhjertighed,
gør mig værdig til Dig
så at Du kan bruge mig fuldt ud,
brug mig som Du ønsker,
jeg elsker Dig,
amen;”

elskede, Jeg velsigner dig; se på Mig;

(Jeg så.)

Du smiler. 4

skriv det;

Og Du viser mig Dine smilehuller, når Du smiler.

Jeg elsker dig;

Jeg elsker Dig, Herre.


1 Jeg tog mig selv i at sige til Gud, hvad Han skal gøre. Det var mere, end jeg kunne klare.
2 Vil dette blive et tegn på himlen en dag?
3 Gud svarede ikke.
4 Jeg tøvede med at skrive resten.