13. oktober 1987

(Jeg så Jesus ved døren til soveværelset. Jeg vidste, at Han gjorde tegn til mig om at skrive, som om Han på en måde ventede.)

Jeg var ved døren, kom du skal arbejde med Mig;

(Nogle gange ønsker Jesus at vise mig, at min opfattelse var rigtig.)

Jeg vil forudsige dig, hvad der skal komme, så at alle dem, der kalder sig selv vise, fra nu af vil tro på Mine Gerninger og følge Mig;

datter, Jeg vil helbrede mange; for at opfylde Mine Ord vil Kærligheden komme tilbage som Kærlighed; om kort tid vil Jeg bevise for dig, at dette kommer fra Mig, Vassula; Jeg er Herren, elskede, til mig vil du komme; hør Mig, Jeg ønsker at minde dig om, hvad Jeg bad dig om for nogle få dage siden; lad det blive kendt overalt, spred Mine ord: ”Jeg, Herren, velsigner Mine børn i Garabandal;” Jeg ønsker, at de hører Mig; åh Vassula, hvor Jeg længes efter dette;

Herre Jesus, jeg vil prøve så godt jeg kan med de kilder, Du har givet mig. Jeg er afmægtig, og Du er almægtig; vil Du hjælpe mig, Jesus?

Jeg vil hjælpe dig, husk hvordan Jeg arbejder;

Vassula, lad det blive kendt, at om kort tid vil Jeg sende jer alle et tegn, der kommer oven fra, I vil forstå, at det kommer fra Mig, Jeg vil skinne på jer, Jeg elsker jer alle;

hvor Jeg elsker jer alle! Jeg elsker jer mere, end I kan forstå; Jeg er jeres Skaber; har Jeg ikke sagt, at jeres billede det har Jeg indgraveret i Min Håndflade? hvordan kan Jeg nogensinde forlade jer?

Jeg tænker på den vision, Du gav mig. På straffen som jeg frygtede.

Jeg vil få dig til at se det igen, så du vil bære præg af det;

Igen, Herre, hjælp os med at undgå den. Jeg ved, Du ikke kan lide at gøre dette imod os og ingen glæde har af det. Fortæl mig, hvad jeg skal gøre.

sandt nok, Vassula; Jeg har ingen glæde af at straffe jer, Jeg ønsker, at Min skabning vender tilbage til Kærligheden; der skal gøres enorme reparationer; genopret, I, der kan genoprette for andre; Min skabning er nødt til at forandre sig; datter, Min skabning skal lære og tro på Mine Åndelige Gerninger; Mine skabninger vil blive nødt til at acceptere Mig som Almægtig; Mine præstelige sjæle må forstå, hvor forkert det er af dem, når de afviser Mine Gerninger af i dag;

Men der er dog mange, der accepterer.

der er dem, som ikke gør, og det er dem, Jeg taler til; Jeg taler også om dem, der har delt Mit Legeme; tro Mig, datter, Mit Retfærdighedsbæger er fuldt, fordi de har sønderrevet Mit Legeme; Jeg vil ikke skåne dem længere;

Vassula, tillad Mig at dyrke dig noget tid endnu, snart vil Jeg samle Mine afgrøder; kom, elskede;

Herre, må al Din Vilje ske.