14. december 1986

Jeg er Den, der trøster dig;

Sig mig, Jesus, hvad gavn gør denne vejledning, og hvad er formålet med den?

den vil føre mange til Mig; den vil genoplive Mine børn, så de kommer tilbage til Mig og læser Mit Ord;

Jeg er jeres Gode Hyrde, som kalder jer til Mig; tro Mig, datter, se på Mig, se på Mig; Jeg har åbenbaret Mit Ansigt for dig; lad være med at føle dig usikker, tro på Mig; har du glemt, hvordan Jeg arbejder, har du ikke hørt om Mine Værker, lad ikke din tidsalder ødelægge dig; bliv ved at være, som du er, datter;1 lad dem ikke overbevise dig nu, hvor du er vågen og lever i Mit Lys; forbliv nær ved Mig;

Jesus, jeg beder Dig, stop dem, hvis de prøver på at gøre det!

det vil Jeg; Jeg vil ikke lade nogen ødelægge dig; hør, alle I, som har ører; vær årvågne, for tiden er nær;


1 Let at få til at tro næsten alting! Den slags folk kaldes naive i vore kredse.