13. december 1986

datter, føler du, at Jeg har lokket dig i en fælde? Jeg elsker dig, elskede, vær ikke bange for Mig; du synes at frygte, at Jeg lægger en fælde for dig!

(Det er sandt. Jeg nævnte det for mine venner og brugte ordet ’fælde’.)

Jeg ved det, Jeg ønskede, at du skulle elske Mig;

Er Du vred?

nej, det er Jeg ikke;

Skal jeg sige det lige ud?

gerne;

Du ville have mig til at elske Dig?

det ville Jeg;

Har Du nået Dit mål?

det har Jeg;

Du forførte mig, og jeg kan lide det.

er du lykkelig på denne måde?

Jeg er meget lykkelig! Men jeg ville ønske, at jeg kunne være mindre ligefrem.

du er i færd med at lære; modtag næring fra Mig, vær velsignet;

Kan det lade sig gøre, at jeg også velsigner Dig?

det kan det;

Så modtag min velsignelse, Jesus Kristus!

Jeg elsker dig; Jeg har oplært dig til at være Min budbringer; Jeg ønskede, at du skulle elske Mig; nu, hvor du skal være Min budbringer, ønsker Jeg, at du skal være hellig, eftersom Jeg er Hellig, og du er villig til at følge Mig og arbejde for Mig; frygt ikke for at være hellig; hvorfor frygter du det så meget?

Er Du vred?

nej, Jeg er ikke vred; hellig er at være ren og at leve i Mig; hellig er at følge Mig og elske Mig; hellig er at være, som Jeg er; Jeg vil lære dig at være hellig, hvis du er villig til det;

Jeg er villig til at gøre, som Du ønsker, for jeg elsker Dig.

så vil Jeg undervise dig, datter; bliv i nærheden af Mig, og du vil lære; stol på Mig og hav tillid til Mig; tro Mig når Jeg fortæller dig, at Jeg er lykkelig for at have dig nær ved Mig; du vil lære, gå i fred og husk, føl dig elsket af Mig;