11. december 1986

datter, er du villig til at blive hellig? frygt ikke;

(Jesus kom tilbage til det samme emne som i det foregående budskab.)

Hvad vil det sige helt præcist at være hellig?

at være hellig er at være ren og fuldstændigt hengivet til Mig; hellig er at arbejde med kærlighed til Mig; hellig er at elske Mig og forblive Mig nær; hellig er at adlyde Loven; hellig er at være, som Jeg er;

Kan man være hellig i hjertet alene.

ja!

Er hjertet det, som tæller mere end hellig beklædning?

ja, hjertet er det, som er det vigtige; forbliv nær ved Mig, forbliv nær ved Mig;1 du er ikke nær ved Mig, sådan som Jeg ønsker det! Jeg føler, at du undviger Mig;

(Jesus var ikke glad …)

Jeg er Hellig, så Jeg vil også have dig til at være hellig;

Jeg ønsker virkelig at være nærmere ved Dig!

mener du det virkelig? søger du Mig virkelig?

Forlad mig ikke!

det vil Jeg ikke!

Aldrig?

aldrig! datter, frygt ikke; frygter du for, at en ordensdragt2 ville volde dig sorger? kom, sig det så!

(Jeg samlede alt mit mod.)

Jeg ønsker faktisk ikke at bære nonneklædning. Jeg elsker Dig også, sådan som jeg er …

endelig fandt du mod til at sige det, datter! du glæder Mig, fordi du er sandfærdig! Jeg, Gud, elsker dig; du kan se, at du ville have løjet Mig op i Mit åbne Ansigt, hvis du havde sagt det modsatte;

(Jeg følte, at Gud var så glad. Men måske blev Han ked af resultatet.)

Jeg er ikke ked af det! lyt til Mig; Jeg ønsker, at din hellighed skal være en hellighed i hjertet, ikke i en ordensdragt;

Hvad er det at være halvhjertet? Ville det ikke være halvhjertet ikke at bære klæderne?

Igen har ’halvhjertet’ den samme betydning, man behøver ikke hellige klæder for at være hellig; Hvad er hellige klæder værd, hvis hjertet ikke er helligt? det er som salt, der har mistet sin smag; Jeg vil lære dig at være nærmere ved Mig; Jeg vil bringe dig tættere på Mig; føl dig elsket af Mig, vær ikke bange for Mig, Jeg er Fred; Jeg, Jesus, vejleder dig, Jeg leder dig; bed mere og arbejd med Mig på denne måde; forøg din tro på Mig; hav behov for Mig; vær årvågen, for tiden er nær;


1 “Forbliv nær ved Mig” betyder, at jeg ikke gav Ham min fulde opmærksomhed.
2 Nonnedragt