1. september 1987

trofasthed er, hvad Jeg elsker; Vassula, Jeg vil give dig et syn, der vil løfte dig til Mig; Jeg vil vise dig, hvordan himlen vil komme til syne;

(Himlen blev vist for mig. Den så ud som en hvilken som helst nat med dens stjerner. Så skete der en forandring. Den så ud som pletter af maling, ligesom en malers palet, men én farve var dominerende, overgik og havde herredømme over alle andre. Den var rød og tyk og tog til i fylde som gær, der væltede over os ovenfra.)

Vassula, Jeg vil åbne himlene og lade dig se, hvad øjne aldrig har set; du har opfattet rigtigt, forbliv vågen; Jeg vil våge over dig, hør Mig; skriv; Jeg har siden tidernes begyndelse elsket Min skabning, men Jeg skabte Min skabning til også at elske Mig og genkende Mig som deres Gud; Jeg har siden tidernes begyndelse helliggjort alt, som Mine Hænder skabte; Jeg er en Gud af Kærlighed, Jeg er den Sublime Kærligheds Ånd; skabning, siden tidernes begyndelse har Jeg vist Min Kærlighed til menneskeheden, men Jeg har tilmed også vist Min Retfærdighed; hver gang Min skabning gjorde oprør imod Mig og Min Lov, forhærdedes Mit Hjerte, Mit Hjerte sørgede over deres misgerninger; Jeg kom for at minde dem om, at Jeg er Kærlighedens Ånd, og at også de er ånd; Jeg kom for at minde dem om, at de blot er en forbigående skygge på Jorden, skabt af støv, og at Mine første regndråber på dem vil vaske dem bort uden at lade noget blive tilbage; Jeg har pustet Min Ånde ind i dem og givet dem liv;

verden har uophørligt krænket Mig, og Jeg for Min del har uophørligt mindet dem om Min eksistens, og om hvor Jeg elsker dem, Mit Retfærdigheds bæger er fuldt, skabning! Min Retfærdighed hviler tungt på jer! forén jer og kom tilbage til Mig, ær Mig, skabning! når I gør det, så vil Jeg også løfte Min Retfærdighed; Mine råb giver genlyd og ryster hele himlen, og efterlader Mine engle skælvende over det, der skal komme, Jeg er en Gud af Retfærdighed, og Mine Øjne er blevet trætte af at se på hykleri, ateisme, amoral; Min skabning er i sit forfald blevet til en tro kopi af, hvad Sodoma var; Jeg vil tordne mod jer med Min Retfærdighed, som Jeg tordnede mod sodomitterne; I skal angre, skabning, før Jeg kommer;

Jeg har i sandhed advaret jer på forhånd mangen en gang, men I har ikke fulgt Mine instrukser; Jeg har oprejst helgener for at advare jer, men datter, de har lukket deres hjerter; Min skabning ville hellere leve i lyst og ignorere Mig; Jeg har givet dem tegn for at vække dem;

Min Gud, Dine børn sover blot. Jeg beder Dig, kom og væk dem. De sover kun.

de sover time efter time, år efter år;

Men Herre, hvem bærer skylden, hvis de ikke er blevet undervist. De er næsten uskyldige, hvis de ikke ved noget om Dig.

Jeg har oprejst tjenere og lærere på Jorden for at undervise dem;

Men Herre, Dine lærere og tjenere arbejder virkelig, men hvad mere kan de gøre, når skarerne er negative. De er hjælpeløse.

hjælpeløse? de skulle angre, de skulle komme til Mig og angre; Jeg har gennem tiderne givet dem tegn, men de har forkastet dem, som kom de ikke fra Mig; Jeg har givet dem advarsler gennem svage og elendige sjæle, men de tvivlede på Mit ord; de har afvist alle Mine velsignelser og gjort Mig bedrøvet derved; O mennesker med stenhjerter! mennesker med ringe tro! havde de haft mere hjerte, og havde de selv nu haft mere hjerte, ville Jeg hjælpe dem; Jeg opvækkede dem fra deres søvn, men hvor mange gange har de lukket deres øjne og atter faldet i søvn;

Men hvorfor gør de det ikke bekendt for verden, når Du giver Dine tegn?

nogle gør, men de fleste af Mine præstelige sjæle har på grund af tvivl og frygt lukket deres hjerter; mange af dem frygter; Vassula, husker du farisæerne?

Ja, Herre.

lad Mig sige til dig, at mange af dem er tro kopier af farisæerne; de tvivler, frygter, blinde af forfængelighed og hykleri; husker du, hvor mange gange Jeg har givet dem tegn? Jeg har givet dem tegn hundredvis af gange, og hvad har de gjort? tiderne har ikke ændret sig, mange af Mine præstelige sjæle er akkurat de samme, tro kopier af farisæerne! Jeg har givet dem tegn, men de ønsker tegn, der kan forklares ved beviser; de ønsker beviser;

Vil Du give dem et bevis på dine forgange tegn? Og vil Du give noget tegn på denne åbenbaring?

alt, Jeg vil give dem, er dig selv, barn;

Men, Herre, det er ikke overbevisende. Jeg er ikke overbevisende. Jeg er intet bevis! De vil le mig lige op i ansigtet!

Jeg har velsignet dig;

Men, Herre, Jeg ved, at det er Dig, og nogle få andre ved det også, men mange vil være uenige, eftersom der ikke er noget konkret bevis på, at det er fra Dig. Jeg er intet, og Du ved det.

datter, lad Mig være alting, forbliv intet og lad Mig være alting; jo mindre du er, desto mere er Jeg; Jeg har nu lagt Min Retfærdighed på menneskeheden, over dem er det, de har høstet;

Findes der ingen løsning, jeg mener, så alt på en eller anden måde bliver, som Du ønsker, og på den måde løftes Din Retfærdighed?

Vassula, når Jeg vil blive modtaget og ikke afvist af Mine præstelige sjæle nu, vil Jeg løfte Min Retfærdighed; Jeg har advaret dem, men de holder Mine advarsler skjult;

Vil Du ikke nok sige mig, hvorfor de gør det?

de lader til at glemme Min Almagt og Min Rigdom, de synes at sammendynge alt til ét eneste;1 de vil kun tro, hvis de ser; de volder Mig sorg ved ikke at regne Mine velsignelser for noget;

2skabning! skabning! genopliv Min Kirke, Vassula, ær Mig; timen er nær, elskede, timen er nært forestående; Kærligheden vil komme igen som Kærlighed;

Tak, Herre, jeg velsigner Dig.

(Disse sidste tre dage, mellem den første og den fjerde, følte jeg en uforklarlig smerte i min sjæl.)


1 Solide, konkrete, håndfaste beviser.
2 Så vendte Han sig mod mig, og lagde Sin befaling på mig.