31. august 1987

Vassula, i nattens stilhed skal Jeg komme; timen er nær, du er ikke alene; verden synes at glemme Mit Nærvær; Jeg er Gud, men hvor mange tænker på Mig? meget få;

(Jeg så en stille nat fyldt med stjerner, og hinsides de stjerner Guds øjne på os.)

forbliv vågen, for i denne nattens stilhed vil Jeg stige ned, Jeg har lagt Mine planer, førend Jeg skabte dig, du lille; Jeg vil løfte dig til Mig og vise dig noget;

hvil nu, elskede;