16. maj 2019

Vassula, Jeg inviterer dig til at være sammen med Mig ved denne slags møder, hvor du er inviteret ind i Mine Sale; hør Mig; i alle disse år har Jeg ikke talt i gåder eller mellem linjerne; Jeg har talt åbent for jeres så forarmede sinds skyld; Mit formål var at fylde jeres blik med det Strålende Lys og at fylde jeres sind og hjerte med Mit Riges Rigdom; Jeg har kaldt jer alle til at forene jer, angre og forsone jer; Mine Ord, som Jeg har udtrykt til Min Kirke, er fast forankrede og kan ikke ændres;

dog er Mine Kald til den dag i dag ikke blevet taget alvorligt, men snarere er de blevet omstridt uden hverken anger eller frygt; generation! I har frygtløst udfordret Mine Bud; konstant set bort fra Min Bøn til faderen;1 Jeg skænker Mine ydmyge bønner og åbenbarer Mine instruktioner for at vise jer vejen til enhed, men til den dag i dag er Mine Kald talt for døve øren;

Vassiliki; Jeg sendte dig til mange nationer, og Min Hellige Ånd førte dig til at få Mine vidt spredte Kirker til at mødes for at træde sammen2 i Mit Hellige navn og være Ét i os; du har udført Min Vilje; ved din svaghed kan Jeg udføre store gerninger; stol aldrig på dig selv, stol på Mig, din Gud; du er Min højtlydende Bog, hvortil Jeg har betroet Mit Værk, så det bliver udsendt offentligt for at forkynde, at: ”Vor Herres Hus bør mødes og blive ét!”; mange af Mine hyrder gør oprør mod Mit Hus, at gøre oprør mod Mit Hus er det samme som at gøre oprør mod Mig;

datter, Jeg gav dig engang et syn af Mine Kirker, og hvilken stand de er i; i dag er de stadig ubøjelige som jernstænger! oprigtighed og kærlighed mangler; i stedet for at nærme sig hinanden skabte de i deres skrydende stolthed en endnu bredere kløft; deres tørst efter magt, deres ubøjelige hjerte har fået Mit Hjerte til at tage afstand fra dem; Jeg lytter…

Herre! hvordan kan nogen få Kirkernes folk til at lytte og føre Dit ønske om enhed ud i livet?

det eneste, Jeg behøver, er kærlighed, kærlighed fra hvert eneste menneske, kærlighed fra alle dem, der lærte at elske Mig; kærligheden vil blive udgydt som et herlighedsfuldt glitrende perlelys i den mørkeste del af jeres æra og trænge ind i menneskenes hjerter; da vil hele Jorden få fred, og det onde vil vige og gøre plads for Sandheden; hvis alle levede efter Sandheden og med Kærlighed, ville de vokse i Mig og i Min gavmildhed gøre sig fuldkomne i Mig; Mit Legeme som er Kirken, vil blive helbredt; det er derfor, kærligheden vil være kuren mod alt;

Men hvem af dem, som Du ønsker, ville lytte, lytter til Dig?

datter, vær ikke bekymret, Jeg har Mine Veje; alle, der stoler og forlader sig på deres egen styrke, skal i skam trække sig tilbage; for længe siden åbenbarede Jeg for dig, hvad der skal ske for dem, der bærer nøglerne til enhed, men ikke benytter dem; Jeg vil smadre jernstængerne og genopbygge dem som én; de, der modarbejdede Mig, vil blive ulyksalige; fordi de aldrig agtede på Mine advarsler, vil de falde med et brag, uigenkaldeligt tilintetgjort; håb og tillid mangler; selv Mine udsendinge, som Jeg har sendt til denne generation, og profeterne, der profeterer, bliver behandlet grusomt, de bliver behandlet som mytefortællere, rygtesmede; i stedet for at byde dem velkommen med duftende olie og venlighed bliver de enten ignoreret eller bedt om at afholde sig fra at kundgøre Mine Ord; derved forkastes Mine advarsler;

Jeg er forfærdet, og ligeså er Mine Engle, over at se, hvordan denne generation er upåvirkelig overfor Mine almægtige måder at nå jer; fryden og glæden i Mit Hus er forsvundet; de har glemt Billedet af Min godhed; de har glemt deres Brudgom udenfor døren til deres hjerte; de har glemt, at Jeg er det Evige Lys, som gennemstrømmer og fylder alt; Mit folk, Mit Udvalgte Folk, hvis I bare et øjeblik ville fortryde, et øjeblik ville angre og vende jer til Mig, ville Jeg trække jeres blindhed væk, så I kunne se, hvordan Min Hellige Ånd, ren udstrømning af Vores herlighed, i jeres tid udøses over hele menneskeheden forud for den mægtige og frygtelige dag, forud for Min Genkomst;

datter, vær trofast mod Mig, din Gud; Jeg giver dig til opgave at gøre alt, hvad Jeg har dikteret dig og huske at drage styrke fra Mig; gør det til dit livs gerning at holde fast i al Min lære og lad den gå videre i en mild ånd; alt, hvad du har lært, og alt, der er blevet gjort kendt for dig, kommer fra Mig; Kærligheden er ved din side og elsker dig; ic

Mit barn, vær velsignet; Jeg, Gud, Jahve, er med dig, reflekter over dette; det glæder Mig, når du gør det!

datter! ja, du er Min elskede datter …

AlphaOmega

1 Johannesevangeliet 17:1
2 På Pilgrimsrejserne