10. december 2018

Min Vassula, Min Fred giver Jeg dig, tvivl ikke på Min Kærlighed; du er Min fryd, hvortil Min Beskyttelse er givet; Jeg er din Vogter;

Min Sang handler om Tilgivelse og Retfærdighed; Jeg elsker Retfærdighed, ydmyghed og dyd; tillad jer at blive adopteret af Mig på samme måde, som Jeg adopterede Min datter, der nu er forenet med Mig og i forening med Min Hellige Ånd; Jeg har gjort vores forening synlig for dig gennem alle disse år; har Jeg ikke plantet dig i Min fryds have, en lilje blandt liljer? har Jeg ikke udvist godhed og venlighed mod dig? hvil i Mit Hellige Hjerte for at bevare din sjæls ro og fred;

Jeg er dit Lys og din Frelse, din Fæstning og din Klippe, så hvem kan rykke dig op med rode fra Mig? barn! hør Min Stemme! og byd den velkommen som solen; byd den velkommen som byger på en tørstende jord, og dine læber vil synge af glæde, og hele dagen lang vil din tunge uophørligt forkynde Mine undere; så opfyld de løfter du gav Mig; og sig tak når du påkalder Mit Navn; lad dine bønner nå Mig og lad dem stige op til Mig som røgelse;

påmind alle om at alle jeres tanker og handlinger gennem jeres levetid bliver skrevet i Min Livets Bog, Sandhedens Bog, som vil blive åbnet på Dommedag og læst højt, og den vil åbenbare alt, hvad I har gjort på Jorden; de rene vil få evigt liv med Mig, hvad oprørerne angår, vil de blive kastet på hovedet ind den evige ild og ned i Afgrunden for altid; så byg dit liv på kærlighed; vær bestandig i din kærlighed, så at du evigt må hvile i Paradis;

Jeg er Nøglen til Paradis;

tillad Mig, Vassula, at bruge din hånd bare et kort stykke tid endnu; Jeg bærer dig i Mit Hjerte;

AlphaOmega