14. december 2018

Min Vassula, balsam på Mit Legeme,

Din Kirke, Herre …

ja; Mit Legeme er fyldt med alle slags torne …1 elendighed og kval har reduceret Mit Legeme, som er Min Kirke, til en jammerbog; nu vil Min Ærkeengel Michael, rejse sig når som helst, og alle nationer vil høste, som de har sået; de korrupte vil vakle i deres trængsel, mens de indser, hvor deres opførsel har ledt deres sjæl hen; og et gennemtrængende smertensråb vil ryste Jordens fundament, men de trofaste og de rene vil forblive uskadte!

Jeg ser bedrøvet på Min Kirke i dag, og Hun ligger stadig spredt som de tørre ben i Ezekiels syn, tømt for Ånden; Jeg har sendt hungersnød blandt nationer som en påmindelse om, at uden Mig, adskilt fra Mig, vil jeres liv forblive i trøstesløshed og i fattigdom; Jeg har sendt uro til nationerne for at minde jer om jeres sande grundlag; ild og svovl vil snart komme til syne, for at I kan vedkende jer jeres syndighed, og hvis I gør, vil Jeg bevare jer for Mig Selv;

ved du, hvad disse torne har gjort ved Mit Legeme? de har plantet sig i Mit Legeme på en sådan måde, at de kan blive i stand til at slå rødder, de har rodfæstet sig i Mit Legeme, og deres rødder har nu vokset sig til giftige tidsler; disse tidsler har begået forbrydelser i Mit Legeme, der slægter forbrydelserne i Sodoma på, fordærvethed, stolthed, fråseri, hovmod, selvtilfredshed, ægteskabsbrud og tilføjelse af modbydelige skikke;

åh, Herre, Du bad mig for år tilbage om at trække tornene ud af Dit Legeme, men har jeg forsømt at gøre det? Har jeg svigtet Dig? Hvorfor er der stadig så mange torne tilbage i Dit Legeme?

åh, Vassula, du har ikke svigtet Mig, Jeg har betragtet dine bestræbelser for at trække de torne ud af Mit Legeme;

men det lader til, at jeg på en eller anden måde ikke har været i stand til at trække dem alle ud, og Du ser ud til at lide …

nej, Vassula, du har virkelig trøstet Mig, alle dine bestræbelser har ikke været forgæves; på intet tidspunkt ophørte din hånd med at trække disse torne ud, nogle blev rykket op med rode, andre forblev i Mit Legeme, fordi de gemte sig i mørke kroge og voksede sig til giftige træer; disse er det hinsides menneskelig styrke at udrydde;

så hvad kan man gøre?

den eneste måde at oprykke dem på, vil være ved Min Egen Hånd; Jeg bliver nødt til at brænde deres rødder, knække deres grene og plante vingårde i deres sted, og vingårdene vil bære deres frugt!

Min discipel; se dig omkring og du vil se det; er der noget land, der ikke spreder frygt overalt i de levendes rige? din tidsalder er virkelig en mørkets tidsalder, et syn af rædsel! smerte og trængsel er blevet jeres daglige brød, generation, der forkorter jeres levetid, og her Er Jeg og giver jer tegn på Mit Nærvær iblandt jer, men ak, hvor ligeglade I dog er! her er Jeg og rækker Mine Hænder ud for at frelse jer og befri jer fra jeres elendighed; er Jeg blevet så usynlig for jer, generation? er der nogen form for strenghed? i Mit Nærvær? eller i Min tilsynekomst? hvem fortæller jer, at Jeg næppe vil tilgive jeres synder, når I angrer? ifølge nåden tilgiver og glemmer Jeg, når I angrer;

i jeres tidsalder og æra, generation, sender Jeg jer uopsætteligt Helligånden for at genoplive jer; Jeg danner apostle, og profeter, for at forny Min Kirke; når stanken af forfald grundet Mine hyrders selvtilfredshed har nået Himlen; husker du da, hvad Jeg sagde til dig ved middagsbordet engang?2

ja! kærligheden mangler! udskift disse torne i Mit Legeme med kærlighedens dyd; lad dens rod blive legemliggjort dybt i Mit Legeme, vand den med bøn og med tro og håb, og Jeg skal kaste Mit Lys over den for at tillade den at gro og iagttage den, mens den vokser ind i hellighed; blandt dem, der vil slå rod i Mit Legeme, vil Mit Nærvær også være iblandt jer; og man vil høre folk sige: ”se, her lever Gud blandt mennesker;” og Jeg vil bekræfte, hvad Jeg sagde i fortiden: ”se! Jeg gør hele Min skabelse ny,” Jeg fornyr Min skabelse, Jeg udøser på uudsigelig vis Min Hellige Ånd over denne jeres døde æra for at udfri jer fra fjenden; Jeg vil sprede Mit Lys i jeres sind og løfte sløret, der dækker jeres øjne og erindre jer om, hvem Jeg Er; og I vil vende tilbage til Mig;

og til den tid vil ethvert knæ bøje sig dybt for Mig, og alle, der var på vej ned ad støvets gyde, vil ydmyge sig og nære ærbødighed for Mig; til sidst vil alle kommende generationer forkynde Mit Navn og fortælle folk om Min frelsende hjælp …

datter-af-Kongen, Jeg har gjort kur til dig med glædens olie som til ingen anden i din generation; Mit Kongelige Scepter er et Venligheds- og Barmhjertighedsscepter, det sidder på dit håndled og gør dig i stand til at nedfælde Mine Ord i dette ædle tema, så det gennem dig stiler et Digt, en Ode, til dig;

Vassula, Min styrke vil vedblive at støtte dig til at fortsætte med at hylde Min usvigelige kærlighed til Kirkerne; du fryder Mig, Mit Hjertes blomst, din Brudgom er dig altid nær; vær velsignet ic


1 Jeg hørte på samme tid ordet ”slags”
2 det var mere end 30 år siden, at jeg spurgte Jesus: ”hvad mangler der?” Han svarede: ”Kærligheden mangler… ”