7. september 2018

Mit barn, i dag ønsker Jeg at forsikre dig om Min evige Kærlighed til dig; Mit Hjertes lilje, Jeg er din sjæls Vogter; der vogter dig mod syndernes skæbne, for at du kan leve dit liv i uskyld, har Jeg åndet liv i dig, thi Jeg har rodfæstet dig i Mit Hjerte; fryd dig over dette! lyt til Mit Ord og følg det, så du ikke kommer på afveje; Ordet er Livet; Ordet afholder dig fra at synde, hvis du følger Mit Ord, men hvis du kommer til at synde, har du din fortaler hos Faderen; Jeg er Den, der fjerner dine synder, så løft blikket og betragt Min Herlighed, betragt Min Ophøjethed, se på Himlene og se da Hvem, der er Ophavsmanden til disse Budskaber:

på dommens dag vil Jeg dømme alle i Mine Retssale, og Jeg vil adskille synd fra dyd, ondt fra godt; dernæst vil Jeg tilføje den kærlighed, du har næret til din næste og til Mig, på vægten; Jeg vil holde tal på enhver grad af renhed, hvert et kærlighedsord, ethvert råb om anger, Jeg vil skatte alle disse højt; alle sjæle vil stå foran Min Trone, mænd og kvinder fra alle folkeslag, nationer og tungemål; alle kategorier af Engle vil være til stede i Min Retssal;

Jeg siger jer, generation, I har ikke megen tid tilbage til at bestemme jer for at bøje jer for Mig, hver en handling I gør, hver eneste tanke, god eller ond, bliver skrevet i Sandhedens Bog; hvis nogen beslutter sig for at vandre med Mig og klynge sig til Mig, vil Jeg beskytte dem på deres vandring, og Jeg vil lede dem i sikkerhed: Hjem! Ja! Himlen er jeres endelige bestemmelsessted, Himlen er jeres sande Hjem! Hjemme vil I føle Min Fred, og at I hører til, I vil føle jer trygge; I vil indse, at I altid har hørt til der; jeres sjæl vil føle sig omsluttet af Mine Arme, for evigt i Min Favn;

og derudover vil I indse, at Jeg Er jeres Ægtefælle! så Jeg siger til alle: spild ikke jeres tid i denne forbigående verden, for med ét er jeres livstid forbi; alle sjæle vil være borte på et tidspunkt; hvorimod i Himlen er jeres dage evige, de bliver ikke talt; husk derfor at I alle, ja alle, er sønner og døtre af den Allerhøjeste, så gør derfor ikke materielle ting til guder, så I kommer til at tilbede dem; Jeg Er rede til altid at føre jer med ømhed og retlede jer alle med medfølelse;

ak, Vassula! salvet af Min Hånd, og som Jeg har givet en engleagtig mission, din Fader og Jeg fryder Os over din sult efter Os, det er derfor, Vi har åbenbaret Os for dig for at tilfredsstille din sult og lede dig ind på en vej af safirer, duftende af myrra og røgelse;

og løft dine øjne for at møde Mit Blik, Mit Blik som vil genoprette enhver mangel, enhver tvivl, enhver frygt, og når dine øjne møder Mit Blik, vil du se ind i et Uendeligt dybt turkis ocean af Kærlighed, du vil stirre ind i Min Kærligheds dyb, Kærligheden fra Mig, din Gud;

Min elskede, vær lykkelig over at Jeg har lagt denne Nye Sang i munden på dig, en Sang om Tilgivelse, en Sang om Barmhjertighed og Kærlighed, en Sang om Ømhed og Håb, en Sang om Visdom og Renhed, en Sang om Sandhed og om Trofasthed, som skal synges verden rundt, så alt levende må høre dens lyd og blive helbredt;

bjergene, dalene, floder og have og alle, der lever under disse himle, vil, når de hører den, vide, at den Gud, de har glemt, Han har aldrig glemt dem; Kærligheden vil stå på deres dørtærskel og vente på, at de overgiver sig; hvis de vil åbne døren til deres hjerte, vil Jeg fortælle dem, at Jeg har lavet en Ny Sang til dem, en der skal spilles på Kærlighedens strenge og som vil bringe sejr til Mig, men sikkerhed til dem; Jeg vil da invitere dem til fuldkommenhed og gøre dem fuldkomne i Os, så længe de vil være villige til at følge Os;

bed, Vassula, for at de vil følge Mit Ord, og at Jeg må åbne deres øjne; Kærligheden elsker dig … ic