21. august 2018

Herre, vore hjerter er rørte over
Din Barmhjertighed og
Din Medfølelse for ovenfra
at have set på vores elendighed,

Du slog ikke ned på os med Dit Scepter,
Dit Kongeværdighedsscepter,
et Retfærdighedsscepter,
men skånede os ved at sende os
Dit Kærligheds- og Venskabstema;
et Digt om Kærlighed og Venskab;

Du har betroet mig med dette Digt
for at bringe skam over de forstandige,
ved at gøre mig til Din skriftkloge,
for at nedskrive Dit Digt,
vor Æras Oder;

mange har glemt Dig, min Gud,
og dog var Dit Hjerte altid hos os,
Du vendte aldrig Dit Ansigt bort,
i stedet lænede Du Dig
i Din nådefuldhed og venlighed
ned fra oven, og
idet Du åbnede Dine Læber,
udtaltes Dine Ord som dug
og salvede Dine børn …

datter, Jeg sagde: Jeg vil stige ned til dem på denne måde for at indynde Mig hos dem, vel vidende, at Jeg vil vinde deres hjerte; Min nåde vil bevirke, at de af deres grove sprog vil forvandle deres ondskabsfuldheder til floder af kærlighed; Jeg vil udføre utrolige gerninger, der vil vise Min frelsende hjælp; Min Stemme vil blive hørt af selv de groveste blandt mennesker, Mit Lys skal blive sendt ud til de fjerneste nationer til et folk, der aldrig har kendt Mig eller hørt om Mig; Mine Ord vil være musik i deres ører, og de vil fryde sig over Min Frelsende Retfærdighed;

Herre, Din Nåde har knyttet os til Dig;
for vi har været vidner til
så mange undere
ved Din Hånd,

jeg elsker, når Du omgærder mig
i Dine Arme,
jeg føler mig tryg og hjemme
i Jahves Hus,
og når jeg er indhyllet
i Dit Favntag,
og selv om jeg passerer nattens rædsler,
bliver jeg ikke berørt af dem,
for sikker
i Dine Arme hviler min sjæl

tro Er Jeg mod de tro; Jeg vil altid støtte dig og vogte over dig! Jeg vil aldrig tillade dine fødder at strejfe væk fra den vej, Jeg har jævnet for dig; Jeg er din Herre, klædt i retskaffenhed; dit hjertes glæde, forstår du? alle himlene kundgør Min Herlighed! majestætisk klædt og i herlighed, svøbt i en kåbe af Lys Er Jeg;

lagde du ikke mærke til, hvorledes Ånden bevægede dig lige fra begyndelsen da Jeg nærmede Mig dig? husker du, da du råbte ’Far’ til Min Fader?

Jeg husker klart det ganske særlige øjeblik fyldt med Lys!

intet menneske kunne have åbenbaret denne sandhed for dig, så du med glæde kunne udtrykke det ord, hvis den ikke havde været åbenbaret for dig af Helligånden, så den sendte dæmoner bort; Min Fader og Jeg frydede os, for da vidste Vi, at Vi ville være i stand til at plante Vores Ord i dit hjerte; Visdomsord, Ord der er sødere end honning;

du ville lære dyd og retskaffenhed af Os, og Vi ville begynde at skabe orden i dit liv, som ville brede sig til mange andre; Jeg ville da blive din Hellige Ledsager og aldrig vige fra din side! Kongelig og hellig skrift ville forme og føre din hånd, skønt Vi vidste, at disse1 ville blive jagtet med vanvid af små sjæle;2 deres vildledende dømmekraft ville ramme dem selv; Mit Hjertes juvel, du har dænget Mine Hænder til med juveler, hver gang du udtalte ordet ”Far” til din Fader i Himlen!

Gud er vor Fader i Himlen,
Abba, eller Far er vor Klippe;
enhver sjæl,
der kommer til Ham med tillid,
vil føle sig tryg og hjemme;
hvil altid kun i Gud,

må mine tanker og ord
finde velvilje i Dit Nærvær, Herre!

mind dem også om, at Mine Veje er kærlighed og sandhed for enhver, der overholder Mine Ord og Min Lov; forbliv trofast mod Mig, datter, når du åbenbarer Mig for nationerne, og tag dig ikke af brovtende tunger, der ransager dig dag og nat, overlad disse til Mig; Min Fader og Jeg velsigner dig; Kærligheden elsker dig ic


1 den slags skrift
2 snæversynede