18. juni 2018

Herre?

Jeg Er; hold dit hjerte fæstnet til Mig, Jeg skal aldrig forlade dig i dette eksil; lad din sjæl blive ved med at modtage Mine ædle instrukser for at lade din viden om Min Vilje vokse;

sammen, Min due, vil vi arbejde, arbejde som vil herliggøre Mit Navn; Jeg vil fylde dig med Min Hellige Ånd som et oliventræ belæsset med sin frugt; Min Fader valgte dig, før du blev født; Han udtalte dit navn, inden du så lyset; og fra livmoderen ophøjede Han dine dage med betagelse; i dag sætter Vi dig på Vores Vej; elsk Mig og Min Fader, bød for dem, som ikke elsker os! bød for de frafaldne og fordærvede hjerter! hyld for denne generation Vores Hellighed, Vores Sødme, Vores Ømhed, og lad din stemme tordne mod denne verdens døvhed, for snart skal Jeg komme for at dømme verden med en raserende storm; Jeg skal rense denne verden og rydde den for deres laster;

ikke mange er klar over deres fejltagelser, ikke mange er klar over, at de er syndere, svigefulde generation! I har forvist Os1 fra jeres liv; mestre i ondskab, hvor længe vil I blive ved at med at løbe væk fra Os? i jeres vanære kan I ikke skelne jeres venstre hånd fra jeres højre, og I påstår, at I ser, I påberåber denne Jord som jeres! ved I, hvilket ord, der bliver jeres undergang? når I med hovmod erklærer, at ”der er ingen Gud!” det er Jeg, som har plantet jer på den jord, I går på; men med ét enkelt ord kan Jeg også rykke jer op med rode og kaste jer bort… og Jeg kan for evigt forsegle Himlens porte for jer; angr! og I vil blive tilgivet, så I en dag i glæde vil råbe: ”Gud er stor!”

murerne slider for at udslette jeres tros mure, og hvor lidt der forbliver i jer, generation; de oversvømmer jer med tomme løfter og sår splid mellem brødre; de vil blive holdt til regnskab for deres hedenske forbrydelser; Jeg lytter;

Herre, Du som begunstigede mig
på en så majestætisk måde,
borttag deres skyld,
for Du er en medlidenhedens Gud,
og ingen anden
kan måle sig med Din Godhed
og Din Barmhjertighed;

Du er alles Herre,
og ingen vil være i stand til
at modstå Dig!
Ja, mange har sat Din Herlighed under
deres egen herlighed,
men Din Styrke sejrer over alt,
i dag vandrer mange i Dødens dal,
fik de dog bare en chance for én gang
at smage sødmen i Dine Sale,
vil de uden tvivl herliggøre Dit Navn!

alt, hvad Jeg har brug for at høre, er et trofast råb om anger! et hjerte villigt til at søge Sandheden! har Jeg ikke nærmet Mig så mange af de ikke-troende? har Jeg ikke åbenbaret for dem da, at Jeg Er den, Jeg Er? Jeg havde beskåret dem2 væk for en tid, men nu i disse Nådens dage, poder Jeg dem tilbage igen på Vinen;

alt, som findes, kommer fra Mig; ligesom Jeg besøgte dig og forvandlede dig, således vil Jeg besøge dem, som endnu ikke påkalder Mig som deres frelser og Gud, og frelse dem; derfor vil også de kunne glæde sig over Min Kærlighed og Min Barmhjertighed!

til sidst vil hvert et knæ bøje sig for Mig, og hver en tunge skal prise Mig som deres Gud og Ene Hellige… forbliv trofast mod Mig, din Gud; og fortsæt med at passe Mine Anliggender, som du gør, Mit barn;

og bevar dig selv fri til bøn; Min Ånd fryder sig, når Jeg hører dine bønner … Kærligheden elsker dig; ic


1 Den Hellige Treenighed
2 Andre end kristne