31. maj 2018

Min elev, fred til dig; Jeg giver dig Min Fred; ved du, hvad Jeg har givet dig? Jeg har givet dig Ild i dine hænder; Min Ild! denne Ild overgår enhver forståelse, når den indhyller enhver, der nærmer sig denne Ild, og sætter ham i brand og med trang til at angre; åh ja! Jeg kom for at bring Ild til Jorden og nu stiger Jeg ned i din tid for at opflamme denne generation, så den kan blive i stand til at angre! O hvor gennemsigtige de vil blive, når først de er fanget i Den og kastet rundt!

det er derfor, alle de, der afviser dig, afviser dig ud af frygt; uden overhovedet at forstå deres motiv til at afvise dig, mærker deres ånd, at du bærer noget anderledes, ubegribeligt i hænderne, og de kan heller ikke identificere Det; så hvorfor er de blevet forblindede? det er fordi, de aldrig har kendt duften af en, som er renset ved denne Ild;

Min Ild1 som Jeg har betroet dig at bære i dine hænder, vil på trods af din værdiløshed åbenbare enhvers sjæl, og hvad den bærer, for at lede dem til anger; Den skiller dem, som er bestemt for Mit Rige, ud fra dem, som vil forblive udenfor Mit Rige; denne Ild, som får nogle af jer til at vige tilbage, når Den nærmer sig, kommer fra Helligånden og fra det Ord, Jeg har givet jer! ikke underligt da, at de, der afviser dig, frygter dig; prøv at forstå; Min Ild manifesterer Sig gennem Mit givne Ord, men denne generation, og, ville Jeg sige: størstedelen af denne generation, fejler i sit mørke med at forstå, hvad det er, du bærer, hvad Jeg har betroet dig med, og dets betydning;

de er heller ikke i stand til at læse disse dine Tiders Tegn, de overser og fejler i at gribe denne mulighed, Jeg giver dem for at angre; derfor er det de laveste, som vil få gavn af og tillade denne raserende og immaterielle Ild at indhylle sig; Jeg inviterer alle dem, der erkender deres elendighed og deres behov for frelse til at træde frem; dog vil alle dem, der forbliver ligeglade med Min indbydelse, ikke komme med ved Mit bord; deres sind giver efter for deres begrænsede kundskab, uden nogen gavn vil de stå tilbage; mange vil søge Mit Rige for sent;

vid derfor, Vassula, at du ikke har stridt forgæves, Jeg har vundet mange, som stod ved dødens porte; Jeg velsigner dig til endnu en gang at lade dine øjne lyse op! ic


1 Sandt Liv i Gud Budskaberne som bringer folk til at angre og til Gud