27. april 2018

Velsignet være min Herre,
som ikke lod mig strejfe om eller falde,
men brød mit bur og
lod mig flyve væk fra bedrageren;
vores hjælp findes i
Jahves Allernådigste, Hellige navn,
Højtelskende og Ømme Fader,

ja, Jahve vil have medlidenhed
med denne generation
og vil snart besøge Sit folk og lede dem
ind på evige stier…

Min datter! Jeg, Jahve, øser Mine Velsignelser over dig; nægt Mig intet, sig aldrig: ”Jeg giver op;”

Hvorfor, har Du nogensinde hørt mig sige det?

nej, Jeg hørte dig ikke sige disse ord, selv om Jeg hørte det fra andre; du er som et eksempel, sendt af Mig til andre; lyt og skriv:

Jeg har knyttet dig ind i Mit Kød; de, som er født af Ånden, er kød af Mit Kød, ben af Mit Ben, de vil få enhver slags hjælp fra Mig; de vil blive kaldt vores tiders helte, Den Allerhøjestes velsignede afkom, arbejdere i Jahves Vingård, ja, Min Vingård er det Hus, hvori Min Søn, Jesus Kristus, dvæler…

lyt og skriv denne bøn:

”Jahve, min Herre,
jeg påkalder Dig til at skærme mig;
jeg kommer til Dig og bønfalder Dig
om at komme ind i mit hus,
med mine hænder løftet
som i aftenandagten
lægger jeg alle mine problemer frem
for Dig,
må mine bønner som røgelse stige op
i Dine Himmelske Sale,
hør mit råb om hjælp! Amen”

ja, læg alle dine problemer frem for Mig, lad aldrig din ånd svigte dig; Jeg vil være der, med dig, Jeg vil altid lede dig; da vil dit lys lyse inden i Lyset og være ét med Lyset;

Min Vassula! i æoner har Jeg kendt dig, Jeg kendte dig siden da, Jeg vidste allerede da, at Jeg ville benytte dig som Min Harpe, at melodierne, hvori de vibrerende klange ville lyde, de ville blive hørt som rislende vand og hørt af et folk, som ikke kendte Mit Ord, en fjern forsamling, ja, Min Kærlighed vil blive fremvist i musik, poesi og dyd, de fattige i ånden vil tage imod mine klange med lovprisning; de, som aldrig havde kendt Mig, vil modtage Mig som en Ny Sang; aldrig i tvivl, og vil søge tilflugt i Mig;

husk på Min Hellighed, Mit barn, og lovpris Mig; at tjene Mig i Mine Sale og i Mit Nærvær er et stort privilegium for dig, barn!

Jeg ved det, kære Herre! Jeg ved, at Du er den Allerhøjeste over verden og langt overgår nogen anden gud, i Dit Nærvær er Pragt og Majestæt, usammenlignelig Skønhed og Magt!

hold fast i Mig, Mit Hjertes glæde, hengiv dig til Mit Værk og bliv ved med at tjene Mig; Jeg har stødt dig ud af Mine Arme som en lilje ind i en verden af tidsler; for mange af jer som en gåde, for andre et mysterium; vær dog modig, lad ikke de hårdt pressede få dig til at trække dig tilbage eller dem, som adskiller dig fra Mit Budskab! for Mit Budskab er skrevet og præget overalt på dig; du er bæreren af Mit Budskab og ét med det, uadskillelig fra det, og hvis nogen kunne se med et åndeligt øje, ville de se, at hvert et ord, Jeg talte, er blevet præget på dig, som et segl; derfor kan det ene ikke findes uden det andet, kan det?

forbliv i Mit Nærvær, barn, og Jeg vil vejlede dig med råd;

Vassula, formild Min vrede over denne generation ved at tillade Mig at bruge din hånd og tid til at skrive Mine Budskaber; Kærligheden er nær dig hele tiden, datter!

AlphaOmega