3. august 2016

Jer Er; kære sjæl, meget få i din generation beder, og endnu færre er de, som kommer og angrer; nogle af dine venner bliver ved med at spørge dig, ”vil Jahve, vor Fader, dog ikke lade sig formilde? vil Han alligevel sende en ildstorm ned over os?”

Jeg har grebet ind her og nu, ved som aldrig før i historien at lade Min Nådes Helligånd strømme ud over denne generation for at genoplive jer ved Mit Kald; for at påminde jer om jeres sande ophav; Jeg har ladet mennesker fra hele verden se Min Herlighed, og at Jeg Er den, Jeg Er; Jeg har bedt alle om at gøre bodshandlinger, Jeg har bedt om opofrende kærlighed, men meget få har svaret Mig, meget få;

Jeg ser ned fra oven og iagttager, hvordan så mange visner væk som træer, der ikke er blevet vandet ordentligt; Jeg ser dette land ændre sig til ørken, tørre ud, og de smukke træer, Jeg havde plantet tidligere, med grønt løv og en overflod af frugt, der giver næring til alle, står nu uopdyrkede hen; Jeg hører hårde stemmer råbe højt i raseri: ”Gud har ingen magt over os,” medens de samtidig ikke vil indrømme deres elendighed og slet ikke ser, at deres grene tørrer ud og sprækker værre end pergament; man kunne tænke sig, at dette alene ville få dem til at indrømme og forstå, at de ødelægger sig selv med deres forfængelighed, og at det så ville få dem til at beslutte sig for at træde ned fra de højder, de har placeret sig selv i, og indrømme, at uden Mig er der intet Liv, men nej, djævelen hjemsøger dem og presser dem til at være mere ivrige end nogensinde før efter at fortsætte deres oprør mod Mig;

Jeg er her og giver jer tegn, Vassula, for at genoprette jer alle; Jeg sender jer jeres Hellige Moder for at belære jer og undervise jer i de grundlæggende ting i Min Lov, idet Hun minder jer om, at I ikke er alene, og at jeres liv her på Jorden ikke er mere end en skygge, som ikke vil vare evigt; I dør kun én gang, og derefter kommer dommen; skal Jeg virkelig fælde disse udtørrede træer? kappe deres grene? eller brænde dem ned? eller skal Min Hånd rykke dem op med rode?

fæld dem og skær deres grene af, så har de måske en chance for at gro igen, men med Dig Selv til at vande dem…

kære sjæl, som Jeg elsker så højt, for dem, der elsker Mig, og for de sjæle, der aldrig holdt op med at tørste efter Mig, vil Jeg fælde dem og skære deres grene af, og så vil Jeg vande dem med Himmelsk dug, og dem, der engang i vanære gravede deres egen grav, vil Mit Nærvær frelse;

hør Mig; Jeg er kendt for at være barmhjertig og kendt for at se på jeres elendighed og ynkelighed; men Jeg ønsker, at denne generation træder i karakter for Mig ved at vise Mig deres velvilje, og Jeg vil tilgive dem og fylde deres bord og være Alt for dem:

har du ikke læst: ”Herrens Øjne hviler på dem, der elsker Ham, Han er et mægtigt skjold og en stærk støtte; Han giver læ mod den brændende vind og skygge i middagsheden, Han beskytter dem mod at snuble og hjælper dem, så de ikke falder; Han giver dem nyt mod og får deres øjne til at stråle, Han giver dem helbredelse, liv og velsignelse;”1 vogt jer for fristelse; I vil spørge, ”hvordan kan jeg vogte mig for fristelse? som enhver anden er jeg et dødeligt menneske, svag i ånden,” Mit svar på dette er ”at være i uophørlig bøn, at bede uden ophør ved at ønske Mig, at tørste efter Mig og at længes efter Mig;” dette er Mit svar:

lær at elske,
at elske
er din indgangsnøgle til Himlen;
at elske Mig
får dig til at bede uophørligt;
gengældelse af kærlighed bringer
Mit Rige til Jorden,
undere fra himlen og
fred over alle dens beboere;
jævnbyrdighed i kærlighed
besejrer Døden;
kærligheden dør aldrig,
kærligheden får dig til at kende Mig,
din Gud,
og erkende Mig som
den Allerhøjeste;

eftersom I alle er så elskede af Mig og så dyrebare i mine Øjne, burde I elske hinanden, da Min Ånd bor i hver eneste af jer; nogle af jer lever i frygt, hvorfor? hvis jeres kærlighed udvikler sig til fuldkommenhed, kan der ikke være nogen frygt i jer, for at frygte betyder, at I er skyldige i jeres mistillid og derfor frygter Min vrede, Min ild og Min Dom; rens jer fra synd og tillad Min Ånd at blive jeres fryd, jeres Hellige Ledsager, Lygten for jeres fødder, den Eneste Ene, der vil få jer til at vinde Mit Venskab; Mine Ord, kære sjæl, er til jer, så at I må tage ved lære og forhindre jeres sjæl i at synde; Helligånden er givet til alle, og det med et godt formål; Han er Den, der giver jer sand Kundskab ved at gennemstrømme og gennemtrænge alt;

elendige generation, udmattet af synd og i gang med at styre verden ind i kaos, kom og beslut jer for at ændre jeres liv; sig ikke, at Retfærdighedens Lys aldrig har nærmet sig jer eller har undgået eller ignoreret jer; vil I have Mig til at tro på, at jeres håb er som avner båret med vinden? som fin støvregn som stormen driver ud over havet? hør her, generation, der er stadig tid, og Jeg kan stadig lade Mig formilde fuldstændigt, hvis I ville indrømme jeres skyld og angre, derfor kan ingen sige, at Jeg, Gud, ikke kan lade Mig formilde, hvem kan egentlig kende Mine intentioner ved at lege Gud?

i dag siger Jeg jer, at alle dem, som har fundet ly i Mig og har modstået frygtindgydende djævle og er forblevet trofaste mod Mig, vil være som lys, der skinner i denne mørke verden for at lede mange til Mig med Korset i den ene hånd og Rosenkransen i den anden; de vil være lyssøjler, mørkets modsætning; fortæl derfor denne generation, Mit barn, når du vidner i deres forsamlinger, at Jeg, Gud, jeres Fader, som er jeres Skaber, har lagt Min Krone til side og for øjnene af englene er sprunget ned fra Himlene, fra Min Kongelige Trone ind i hjerterne på en fortabt generation, fremmedgjort over for Mit Ord, for at minde dem om, at Jeg opfostrede dem, og at de er ben af Mit Ben, kød af Mit Kød, og hvis deres håb er tomt, deres bedrifter nytteløse, deres liv ligegyldige og ulykkelige, er det fordi, de har forladt Mig;

Vassula, se på Mit folk og hav ondt af deres skæbne; mange af dem begriber ikke, eller det trænger ikke ind i deres hoved, at disse Tidernes Ende er Tider med særlig Nåde og Barmhjertighed, der venter hver eneste på Jorden; bed for synderne, bed for dem, der åbenlyst er strejfet væk fra Sandheden; fortæl dem, mind dem om, at alle som en skygge vil dø fra denne Jord; knapt nok født, før I ikke længere vil være til, men jeres sjæl vil aldrig dø; Jeg elsker jer alle:


1 Siraks Bog 34:19-20 Gud viste mig det afsnit for at skrive det.