5. september 2016

Jeg Er; Mit barn, hold dit sind og hele din væren fokuseret på Mig, og Jeg vil fylde dit sind, din sjæl og hele din væren med strålende godhed og renhed; Jeg vil fylde dig med kærlighed og alt, hvad Jeg Er; alle dyder eller gerninger som Jeg regner for værdige for Mit Rige; fortsæt med at gøre alt det, du har lært af Visdommen; du har aldrig oplevet knaphed på Min gave til dig; Jeg er aldrig veget fra din side, Jeg har aldrig ladet dig mangle noget; giv Mig din tid, så Jeg kan udtrykke Min Vilje i dig; fokuser fra nu af mere på Mig; hold dit blik løftet mod Himlen, hvor Jeg Er at finde; udslet alt jordisk i dig og husk, hvor Jeg frydes over sjæle, der, trods deres ynkelighed og fejltagelser, er sagtmodige og ydmyge, for i dem kan Jeg undervise, og Jeg kan opfostre dem i Min Ånd til at blive faste i deres tro;

i dem kan Jeg let slå rod; bær ikke nag til dem, der nedlægger forbud og lægger hindringer i vejen for din mission;

Herre, min mission, eller Din?

Min, – og din, for du er Mit Ekko, du er genstand for Mit Budskab, som Jeg har betroet dig; Min gave til dig og alle andre er til jeres egen fordel; Jeg har trænet dig til at følge det samme mønster, som du har modtaget Mine lektioner efter, og som er let at forstå; du har et spørgsmål;

Ja, Jesus, det har jeg; generer det Dig ikke, Herre, når nogle fra hierarkiet nedlægger forbud mod, at jeg taler og viderebringer Dit Budskab? Dit Budskab, som frelser?

når nogen handler imod Min Vilje, så er det synd, der lever i dem; Jeg hersker med venlighed, retfærdighed og hæderlighed; husk så på, at Jeg former dem, Jeg elsker, ved at sætte dem på prøve; det er en del af Min træning, Jeg træner Mine udvalgte sjæle til at være stærke, så de, når de bliver forfulgt, ikke vil vige, men forblive standhaftige, urokkelige; bagvaskelse rammer dem måske, men de vil ikke give sig; intet vil få dem til at stikke af; forstår du, Vassula, Jeg modtager større herlighed på den måde;

hvad angår dem, som skaber forvirring med deres forbud, dem har Mit Hjerte ondt af, de håndhæver regler, der ikke er Mine, og tager beslutninger, der ikke er inspireret af Mig; synd vil forblinde dem og vil ophobe synd på synd; og ja, derved lider Mit Hjerte, og Min Faders Hjerte flammer af vrede; men du bør, som Jeg sagde, ikke bære nag mod dem; Jeg er den eneste Dommer, og Jeg vil dømme dem derefter til rette tid;

som da Min profet Jeremias klagede over sin elendighed og sine forfølgere og sagde: ”og dog må jeg gå i rette med Dig: Hvorfor har uretfærdige lykken med sig, hvorfor lever troløse trygt?”1 på samme måde bliver dette spørgsmål stillet Mig af mange af jer; Jeg siger jer; har nogen af jer nogen anelse om, hvad Mine Planer er? har I været i tvivl om Min Visdom? og Jeg vil gå længere endnu, har Jeg ikke sagt, at I skulle elske jeres fjender og bede for dem? for at Faderen i Himlen på denne måde skulle genkende jer som Sine egne? Min Fader i Himlen tillader solen at stå op over dem såvel som over de gode og Hans regn at falde på såvel ærlige som uærlige mennesker; hvem stiller endog spørgsmål om dette?

Vassula, at sætte dig på prøve vil ikke kun gøre dig klar over, at uden Mig kan du intet gøre, og du vil klynge dig endnu mere til Mig og afhænge fuldstændigt af Mig; dette er for at lære dig, at hvis du stoler på Mig, vil du ikke lide overlast; for Jeg vil være der for at frelse dig i dine prøvelser;

Du sagde, at Faderen flammer af vrede over dem; de lever i Skyggeland, og en nært forestående revselse venter os alle på grund af dem; vil Du stadig lade Dig formilde og forsvare deres foretagende?

Jeg vil lade Mig formilde, hvis de erkender deres synder og angrer; det, Jeg behøver fra dig, er bønner, bønner er nødvendige, for at Jeg kan blødgøre deres hjerte, som Jeg blødgjorde kong Ahasverus ved at lægge en mildere ånd i ham; hvis dine bønner tillidsfuldt når Mig, vil du altid møde velvilje, og Jeg vil skænke dig dit hjertes ønsker; Jeg vil ikke nægte dig det, som dine læber bønfaldt Mig om;

som Jeg har sagt dig, er Jeg kendt for at omstyrte konger og rykke kongeriger op med rode, hvis de skulle blive det, der forårsager, at strømmen af Mit Ord bliver forhindret i at nå jer alle; foragt ikke de stolte, lad Mig være deres Dommer; husk at alle dine bedrifter er målestok for Min Magt og Min Myndighed;

vil du vide noget, som kun Jeg kan se? dine forfølgere viger tilbage, når de ser dig komme til deres territorium; de siger: ”hvem er nu det, der kommer for at belære os?” Jeg er den eneste, der gransker deres inderste sind og dybden af deres onde intentioner, der har rod i deres hjerte; som en mur stiller de sig op for at spærre for Mit Ord; med tomme ord velsigner de Mig og priser Mig højlydt; bed for dem! bed! bed!

hør, du er ikke alene! verden vil altid skabe problemer for dig, fordi du er sendt af Mig; men fat mod; og husk at Jeg har valgt Dig, du valgte ikke Mig; Mit Ord er ikke kun kommet til dig, men til alle, der lever på Jorden; Jeg bruger dig som Min tavle til at indgravere Mine sætninger på, så alle let kan komme til at læse Mit Ord; disse Budskaber vil opfylde Mit formål; så dit slid vil ikke være forgæves; fortæl igen alle, at Jeg, Jesus, har en uslukkelig tørst efter kærlighed! åh, Vassula, lad Mig være dit eneste Håb ved at tillade Mig med Visdom at skrive en særlig gave, der blev givet dig, og frygt ikke de ulærde og enøjede, der, uden at skele til Skriften, har noget at sige; sådanne mennesker er tørlagte floder, udtørret land;

profeti er en lygte til at lyse i mørket for jeres fod; Min Helligånd bevæger Mine profeter til at tale i Mit Navn; I skal vide, at før Jeg sætter dem i arbejde, bringer Jeg dem til at angre, og i Min godgørenhed tilgiver Jeg dem deres tidligere synder og vasker dem væk, så de aldrig vender tilbage til hukommelsen; da taler selve den Ophøjede Herlighed til dem på forskellige måder, fordi Min Ånd hviler over Mine udvalgte; de nådegaver, de modtager fra Mig har også deres formål, de vil være til gavn for andre; ikke kun vil de tjene Mig, men de vil også tjene andre; alt, hvad de modtager fra Helligånden, vil være til gavn for folket! for Min Husholdning;

Vassula, sølle lille skabning, dit slid og din kamp i Mit Navn glæder Mig; Satan holdt aldrig op med at plage dig, selv ikke gennem hænderne på dem, som kom ind for at være medarbejdere i Mit Guddommelige arbejde, i dette Budskab, de opfører sig på en måde, som Jeg afskyr, og bestemmer over dig i deres kortsynethed, skaber røre; Jeg opponerer mod de stolte, og Jeg sørger over dem;

Min præst, klyng dig til Mig, til Håbet; til dit liv kom Jeg, Kristus, betyder det noget for dig?

En ufortjent gave… til en elendig sjæl, jeg forbliver forvirret og målløs, fordi Du, Min Gud; har givet Dig Selv til mig og aldrig skænket det en tanke, at Du i menneskers øjne risikerede at forringe værdien af ikke kun Dit Scepter, men hele Dit Rige…

hvis Kærligheden kom til en uværdig skabning, kan Kærlighed og Ømhed også nå andre uværdige skabninger; det skal du fortælle dem; Jeg vil vise dem sympati og tilgivelse, hvis blot de er villige til at åbne deres hjerte for Mig; forkynd dette Budskab; husk, at det er Jeg, Gud, der lægger dette ønske om at arbejde for Mig ind i dig og bringer alle Mine ønsker og Mine talemåder til udførelse;

fortæl nu det følgende til din bedegruppe på Rhodos: i Budskabernes første dage værdsatte I alle Mine Interesser, idet I med glæde overvandt forfølgelser og prøvelser; Jeg har fjernet jer alle fra mørkets magt og tilgivet jeres synder; nu minder Jeg jer alle om at opflamme jeres kærlighed til Mig; læs Mine Budskaber, lær at elske Mig mere! gør det gode og optag Min Viden i jer; søg tilflugt i Mig, og Jeg vil være jeres Sang; Jeg kan læse alles hjerter, og Jeg kender alle jeres behov; så kom til Mig, jeres Frelser; vær Min Levende Kirke! glæd Mit Hjerte, forsaml jer og modtag Min Ømhed, udslet alt, der ikke er Mig, og arbejd hårdt for jeres og andres frelse; modtag Mit Hellige Kys på jeres pander, Kærligheden elsker jer alle! ic


1 Jeremias’ Bog 12:1