8. juli 2016

Min Vassula, du ærer Mig, når du søger Mig; Jeg er din Frelser, og Min Kærlighed har bragt Mig til Jorden for at løskøbe jer alle; Jeg er fuldstændig tilgivelse, og Mit Budskab til jer handler om tilgivelse; det er derfor, at du, efter at Jeg havde tilgivet dig, havde den dristighed fortroligt at nærme dig til Mig, i tillid og med barnetro, sikker på, at Jeg aldrig ville skade eller fordømme dig, tværtimod; Jeg fik dig til at føle Min altomfattende Kærlighed, og henrykt var Jeg over endelig at have draget dig ind i Mit Hjerte! derefter virkede Min Kraft i dig, så Jeg kunne tale Mine Budskaber igennem dig, dette blev givet dig som en nådegave; det betød ikke noget for Mig, at du var den mindste af Mine Helgener, Min Kraft løftede dig og bevarede dig ved nåde;

da du blev kaldet af Mig, fik Jeg dig til at forstå, at Mit Legeme er Ét, og at der er én Ånd; at Jeg er Ét, og at der er Én Tro, Én Dåb, og at Gud, som er Fader til alle, over alle, gennem alle og i alle, skal ophøjes og bevares på denne måde; lille du, at du har forstået, at denne enhed er den eneste ting, der optager Mig, og at den ville gøre Mig fuldstændig lykkelig og herliggjort, rører Mit Hjerte dybt; det er fordi, enhed vil bringe hele verden til at leve i fred, og ikke bare det, men Jeg vil da bringe verden til at genkende Mig som

Kristus…

og at være sendt af Gud; og hvad mere?

Er den enhed, Du ønsker, en forsoning blandt alle Kirker? Men at deres regel om at forbyde medlemmer af en anden Kirke at modtage Dig i Eukaristien bevares? Eller er den enhed, Du ønsker, at samle alle gejstlige fra de forskellige Kirker for at fejre Eukaristien omkring ét Alter?

Vassula, alt står skrevet i Skriften; Mit Ord siger, at Mit Mystiske Legeme er Ét! ingen kan sige til andre, ”gå, jeg har ikke brug for dig”, eller ”gå, du tilhører ikke denne Kirke”, det er ligesom at sige til dem, ”gå, du tilhører ikke Det Mystiske Legeme”, øjet kan ikke sige til hånden, at du ikke er behøvet, eller at du ikke hører til dette Legeme, det Ene Legeme; derfor er Mit svar på dine spørgsmål som følger:

en perfekt enhed vil være, når alle hyrderne uanset hvilken kirkeretning, de tilhører, vil samles omkring ét Alter og sammen fejre messen… men så længe Kærligheden mangler i dem, og de ikke besidder denne gave, hvad enten det skyldes frygt, rivaliseren, fordomme, stolthed eller lignende, vil Mit Legeme forblive splittet, og verden vil fortsætte med at lide og afvise fred, afvise Min Kærlighedslov, medens den med lethed tilegner sig alle de mørke onde kræfter; derfor vil der, så længe nogen påstår at være inspireret og at have tro og dog ikke erkender, at det er Jeg, Herren, der ønsker denne enhed, og at det er Jeg, der taler… ikke blive nogen fred…

ja, der er mange, der slet ikke lader til at kende Mig; Jeg Er med jer på denne måde, for det har Jeg valgt, og Jeg behøver ikke myndighed, rådgivning eller tilladelse fra nogen af Mine skabninger til at gøre det; Jeg er kommet for at genopbygge ruinerne af Min Kirke gennem svaghed, hvor Min Magt gør sig bedst! Kærligheden er dig nær, så, Vassula, forklejn ikke dit ønske om at være sammen med Mig, vær velvillig til at tjene Mig, og Jeg skal fortsætte med at give dig styrke til at vække denne slumrende generation… ic