13. december 2015

Herre, tag Dig ikke af min
svaghed og min elendighed,
men af den kærlighed til Dig,
Du har vækket i mit hjerte.

O Herre, blid og mild,
Du har bragt mig ind i
Dine Himmelske Sale
for at invitere mig med til
Dit Overdådige Taffel
og nære mig med Himmelsk Manna,
Du har kronet min sjæl,
der var så fattig,
med Din uudsigelige Kærlighed.
Du har kigget ind af mit hjertes vindue
for at få det til at blomstre med Dit Blik
og genoprette hver en stump.
Dine Ord henrykkede mit hjerte
og bevægede min sjæl til at råbe:

”Herren gav mig i Sin Medfølelse en genfødsel
for at udvinde ren myrra fra min mund

til at ære Ham,
prise Ham og
synge for Ham…”

og Jeg, Min elskede, har kronet din sjæl med safirer; Jeg har nogle gange afskåret dig fra omverdenen for at have dig for Mig Selv; åh ja! du behøver ikke lede andre steder for at finde venskaber, er Mit Lys ikke nok for dig? hvilken nød har jordisk omsorg givet dig? Jeg har adskilt dig fra mange ting, der generede Mig, og selv om du til tider var uvidende om, at du kæmpede for at holde fast ved dem, eftersom dit kød er svagt, har Jeg, din Konge og Gud, overmandet dine ønsker, ønsker, som havde fortryllet dig; Jeg ønsker at have Mit redskab for Mig Selv, Jeg ønsker Mit redskab rent, Jeg ønsker, at Mit redskab skal være godheden selv!

for Mine Egne Interessers skyld bortjog Jeg al magelighed og alle andre svagheder, som din sjæl måtte have haft; Jeg erstattede dem med Min Ånds gaver; Vassula, selv om nogle af dine undertrykkere stadig lyder som kakofonier og er chokerede over Mit sprog, men endnu mere chokerede over Mit valg, så bed også for dem, så at de modtager den fryd, Jeg giver til de angerfulde hjerter, når de åbner sig for at modtage Mig og modtage dette Budskab, der oplyser hjerter og drager dem umådeligt tæt på Mig; og så snart Jeg genopretter disse forhærdede hjerter, vil Jeg genoprette deres integritet ved at forene dem og deres så forarmede sjæl med Mig; og når først Jeg udrydder deres laster, vil Jeg eje dem; og det, der før var et besudlet terræn, vil nu være velsignet, renset og helbredt, befriet for al ondskab! disse er Min Visdoms Veje;

blomst, vær som en radar til at opdage ondt, når det kommer indenfor din rækkevidde;1 vær en smuk sjæl! Min nærhed til dig kan gøre dig til en smuk sjæl ved at tillade Mig at invadere din sjæl med Mit Lys lysende på dig, så at de, når de ser dig, vil se Mig, og på denne måde lade vores forening være så fuldkommen, at når du bevæger din hånd, vil din hånd være Min Hånd, Mine Øjne vil være i dine øjne;

lad alle, der ikke ved det, lære, at det ikke sømmer sig for nogen at være nær Mig, din Gud, men Jeg, som er hele Min skabelses Brudgom, alle, der er forenet med Mig, bliver Min brud; og vil leve et sandt liv i Mig; Jeg er den Eneste, der giver Liv;

Men jeg er så ubetydelig, og det er overvældende, at Du ikke bare så på mig, men tillige åbenbarede Dig for mig! selv i dag kan jeg ikke begribe det og ej heller forstå det! hvordan kan det være, at denne Gud, så Herlighedsfuld og Udødelig i Sin Pragt har så meget som kigget på mig, åbenbaret Sig for mig, talt til mig og flettet Sig sammen med mig i Sit Favntag; dette er i sandhed rent nonsens!

åh, Vassula, Jeg er din Fader, din Skaber, så må Jeg ikke elske Mit barn og den, Jeg skabte? du tilhører Mig; I tilhører alle Mig! Jeg er virkelig i dig og du i Mig; Mit Hjertes sjæl, vær forvisset om, at Jeg vil fuldende Mit Værk, der overgår dine evner, i dig;

så hold ikke op med at svare på Mine Kald og bliv ikke træt af at skrive på Min Kærlighedshymne; lad Mine Ord være som ild, flammer af passion; ja2 du havde ikke forstået, hvad Jeg mente dengang, da Jeg sagde til dig, at du vil tjene Mig med passion; passion kommer efter en sand metanoia og opsluger dig med flammer af kærlighed, flammer af passion for Mig, din Gud, og ønsket om at glæde Mig og et ønske om at føle Mit Nærvær; flammer af passion, der varmer dit hjerte til at tørste efter Mig, din Gud, passion for at lade Mit Hellige Navn blive kendt, en passion, der som ild kommer ved Helligånden, så du kun ønsker at gøre Min Vilje, Min Vilje, der har bedt dig om at genoplive Min Kirke, at pryde den med Min Kundskab og at forene den;

Jeg er kommet til dig for at udtrykke Mine ønsker for Min Kirke; Jeg er Gud, Skaberen, og Jeg siger dig, at ved Min Kraft vil Jeg fortsætte med at styrke denne blomst, som Jeg podede på Mig, så ingen ville være i stand til at tilintetgøre den, kvæle den eller trampe på den, selv ikke med den værste orkan, som Min fjende, djævelen, måtte rejse mod den; Jeg har rodfæstet dig dybt i Mit Legeme, hvor dine rødder er solidt plantet og velnærede; mættet med Mit Blod, styrket af Mit Lys og skærmet af Min Hånd; Min vågen over dig vil være konstant…

Uværdig som jeg er,
har Du elsket mig
på en så uudsigelig måde for at vise,
hvor stor Din Kærlighed
til hele menneskeheden er,
en ubetinget Kærlighed; en Kærlighed,
der fylder ens sjæl med fryd,
en faderlig Kærlighed,
der bringer en til at ofre alt
for frelsens skyld…

Passionen for at herliggøre Dig,
Min Herre,
lad den forblive i mine årer,
den uslukkelige tørst,
Du har givet min sjæl,
efter at gøre Dit Hellige Navn kendt,
lad den vokse i mig;

vær derfor Min Kærligheds og Enheds apostel; forbliv i Mig og Jeg vil forblive i dig; vær i fred, giv Mig altid din tid! ic


1 Jeg kan godt lide, når Jesus benytter moderne termer, og Han ved det! Han ved, det får mig til at smile, endda le, så det gør Han nu og da for at glæde mig.
2 Jesus påmindede mig, for at jeg endelig kunne forstå, hvad Han mente tilbage i budskabet af 23. maj 1987, da han sagde sådan til mig: ”hvis du vil tjene Mig, vil Jeg ikke åbenbare andet end passion i dig;” Uforstående og forvirret gentog jeg blot: ”passion…” Og Han sagde: ”ja, passion … ” Endelig forstod jeg, at, ja, Han elsker os med passion, og når jeg tjener Ham, gør jeg det med flammer af passion, kærlighedspassion, passion for at glæde Ham ved at gøre Hans Hellige Navn kendt såvel som Hans Uendelige Barmhjertighed og den Kærlighed, Han har til os.