10. august 2015

Egyptens datter, fred være med dig; i din ungdom afviste du at lytte til Min Stemme; men Jeg sagde i Mine Himmelske Sale: “Jeg vil forføre hende, inden hendes hår bliver gråt; Jeg vil kæmpe i hende, og om kort tid vil Jeg velsigne og salve det, der engang var et retsstridigt væsen;

ja, det er Min Plan for hende; derpå vil Jeg af et goldt træ forvandle hende til et frugtbart træ med helbredende blade; Jeg siger også til dig, som er én af mine elever: frygt ikke, gro i din Lærers Fodspor, Jeg har brug for, at du bliver perfekt! vær ikke bange for alle dem, der i deres egen interesse vil forsøge at tage modet fra dig, datter, der er udtryk i Mine Budskaber, der stadig er tildækkede, men den dag vil komme, hvor det, der ligger skjult, vil blive bragt frem i lyset, og det, der ligger tildækket, vil blive blotlagt;

Jeg siger dette til dig, så når nogen prøver på at fortolke Mine udsagn, behandler de dem ikke ordentligt, ja, de udsagn, som stadig ligger hen i mørke, for deres fortolkning er forkert; det frø, Jeg har sået i dig, skal frelse mange sjæle; lær andre hvad du har forstået gennem Min Ånds Lys;

Vassula, Jeg har hørt dig sige: ”Herren ønsker, at vi skal være fortrolige med Ham;” er der stadig ikke nogen, som har forstået, hvor højt Jeg værdsætter jeres fortrolighed med Mig? hvad sagde Jeg dengang til Simon, som inviterede Mig hjem til sig og blev forarget, da han så Maria være endog meget fortrolig med Mig? Jeg sagde: ”Simon, du har ikke budt Mig velkommen ved at skylle Mine fødder med vand, men hun har vædet Mine fødder med sine tårer og tørret dem bort med sit hår; du kyssede Mig ikke, da Jeg trådte ind i dit hjem, men hun har dækket Mine fødder med kys hele tiden; du har ikke salvet Mit Hoved med olie, men hun salvede Mine fødder med salve;”

– kan du fortælle Mig, hvad religion er? religion er, når du har lovet Gud, at du vil hellige dig Ham, være Ham hengiven, opfyldt af tillid og sætte din lid til Ham lige til det sidste, men aldrig uden kærlighed; for kærligheden tilgiver dine synder; kærligheden er menneskets vedvarende kalden; så intet menneske burde blive overrasket, når Jeg samarbejder med dem, som elsker Mig, med alle dem, som Jeg har salvet og kaldet til at være Mine profeter og til andre formål;

ah, endnu en ting; Jeg hørte din ven stille dig et spørgsmål, som Jeg vil svare på: ”hvis Gud er god, hvorfor er der så megen lidelse?”

ved Min guddommelige kraft har Jeg givet jer alle de ting, I behøver i livet — for at I kan være glade — men hvor mange i denne verden har vist Mig sand hengivenhed? der mangler hengivenhed, og når der ikke er hengivenhed, vil dét alene fremmedgøre én fra at kende Mig og forstå Mig;1 Jeg har ved Min egen herlighed og godhed kaldet alle til at være gode; Jeg er aldrig ophørt med at give jer gaver, gaver, der vil sætte jer i stand til at dele den guddommelige natur og slippe fri af denne verdens fordærv og ondskab; men der mangler kærlighed i denne verden, den er blevet erstattet af alt tænkeligt ondt, som er selvdestruktivt, ikke kun for jeres sjæl, men også for jeres legeme; I lider ved jeres egne fejl og ved jeres egen hånd… ikke Min;

Jeg er jeres Tilflugt, jeres Frelser og jeres Fæstning! vær forvisset om, at når nogen kalder på Mig, Er Jeg hos ham… ic Kærligheden elsker dig…


1 Som Herren engang har sagt, så er det med andre ord ved vort frafald, at vi lider og dør. Vi selvdestruerer os selv.