22. juni 2015

Fred være med dig; forstå fuldt ud, Mit barn, hvad Mit formål er med at have kaldet dig; af nåde åbnede Jeg dørene til Mine Himmelske Sale for at undervise dig, for at salve dig, for at forme dig til en apostel; Jeg har mejslet hvert eneste af Mine ord i dit hjerte; husk Min lærdom: at alt, hvad du gør, skal gøres med kærlighed! du må ikke eje noget, som ikke er Mit og meget imod Min Vilje; tro aldrig nogensinde, at Jeg uden videre har ombestemt Mig, når du ikke hører Mig eller mærker Mit Nærvær! for Min Hensigt med dig afhænger ikke af almindelige mennesker; det, Jeg har til Hensigt, rækker langt ud over nogens tilskyndelse;

Jeg er den Levende Gud, Almægtig, og Mit Lys skinner udenfor og inde i dit hjerte og oplyser dig med Mit Nærvær og Min Kundskab; du vil blive belønnet for alle dine trængsler; og Jeg vil blive ved med at vise Min Herlighed på dit ansigt: Mit Ansigt på dit, så at den blinde må tro; selvom Jeg vil lade nogle af dem være tilslørede, så de ikke kan se;

ja, af nåde har Jeg valgt dig til at forkynde enhed og forsoning ved at kalde alle til at angre; tøv derfor ikke, Mit barn, med at tale om Min hengivenhed, som Jeg har for hver sjæl, og om den store Kærlighed, Jeg har til alle! Jeg er Kærligheden, Jeg, Jesus, velsigner dig, Mit barn; ic