2. juni 2015

Et budskab der blev læst af Vassula for første gang i Rom under den tiende Sandt Liv i Gud pilgrimsrejse i oktober 2015.

fred være med jer; Jeg har oplært jer i at vogte Min Vingård, så gør jeres bedste for at bevare den pletfri og vær på vagt overfor samvittighedsløse mennesker; Jeg, Jesus, jeres Frelser, siger dig, Mit barn, Min elev, fortsæt med at vokse under Min nåde og i kundskaben om Min Ånds Visdom for at erkende Mig fuldt ud;

det står skrevet i Bibelen, at Min Fader har lagt alt for Mine Fødder og har gjort Mig til Hersker over alt; I har nu lært, at Jeg er Min Kirkes Hoved; efter alle disse år, Min Vassula, har Min Sandhedsånd nu vist Sin Kraft for jer alle for at udøve og sætte handling bag Mine ord, som er: ‘må de alle blive ét; Fader, må de alle blive ét i Os, som Du er i Mig, og Jeg er i Dig… ’

– men Herre, som Du ved, selv nu, hvor Du taler, er der mange af Kirkens dignitarer, som ikke tror, at Du gør det, selv da Du i fortiden ønskede, at vi blev ét og forenede, var der ingen, der efterlevede Dine Ord; årene går, og der sker ingenting; spyddets spids sidder stadig i Dit Hjerte…

sandelig siger Jeg jer, fortsæt med at undervise i alt det, Jeg har lært jer, og frygt intet, for Min Ånd passer på jer og sætter både vilje og handling i jer for at samle Mine hyrder og minde dem om, at der er Ét Brød, og at I alle blot er ét enkelt legeme, selvom I er mange; I er samlet her fra mange forskellige nationer og forskellige Kirker for at bede om Barmhjertighed, om heling af splittelserne imellem jer og derved bringe fred til verden og enhed blandt alle Kristne;

så Jeg spørger jer oprigtigt: er I ikke indviede til Mig ved jeres fælles dåb? ser I, Jeg er villig til at give jer Enhedens gave for at løfte Min Kirke som et tegn på, at alle nationer skal se Min Herlighed, men Jeg har brug for jeres fulde samarbejde og villighed til at bøje jer i ydmyghed og kærlighed, – og for at forene jer omkring ét Alter og dele Mit Legeme må I lære at elske, for I ved alle, at der er ét Legeme, én Ånd, én Herre, én Tro, én Dåb, én Gud, som er alles Fader, over alle, gennem alle og i alle – og ved at vide om denne helligholdelse, men stadig forblive spredte og uvillige til at tage del i Mine Sakramenter og Eukaristiens Mysterium, volder I Min Ånd sorg; hvorfor beder I Mig så om at skænke jer Min Ånd for at fjerne jeres splittelse imellem jer, når jeres fordomme hersker over jeres hjerte? vold ikke Min Ånd sorg længere ved at forblive splittede med jeres forskelle imellem jer;

hvor mange gange har Jeg sagt, at Jeg er Én? Jeg spørger jer igen: tror I, at Mit Legeme er én enkelt ledestjerne, udelt, som skinner over hele verden? i dag kommer Jeg til jer som Ypperstepræsten for at minde jer om at leve på en måde, som er jeres kald værdig, for at vidne om Sandheden og samle alle i Troens enhed, og at det offer, I bringer Mig dagligt, må være grunden til at bringe jer alle til at dele dette Eukaristiens Mysterium; bed Mig om at genoplive jeres modløse ånd; bed Mig om at lede jer på rette vej! tror I ikke helt sikkert på Min Godhed og Venlighed, og at Jeg er i stand til at give jer et nyt hjerte? hvorfor bliver I så ved med at klage over jeres splittelse? bed Mig om at styrke jer i Troen og om at åbne jeres hjerter for Sandheden og, ved Eukaristiens kraft, tilbyde jeres liv for Enheden; kom i gang, opfyldte af Kærlighedsånden, med at gøre den Enhed til en realitet i Min Kirke!

giv Mig jeres bekymringer, og i Mit herlighedsfulde Lys vil Jeg forvandle dem for at give jer fred i jeres hjerter; Min sjæls velsignede, vær enige, således at I kan enes om en traktat, der vil herliggøre Mit Legeme, som er Kirken; lad der ikke være noget tomrum i jeres hjerte, for at fjenden, som strejfer omkring jer, ikke udfylder dette tomrum; anse jer for velsignede, for den Himmelske Fader vil udføre mirakler, og den sejr vil gives alle jer, som søger Enheden, der har været ventet så længe;

jeres splittelse er blevet til en stejl klippe, ubøjelige jernstænger med menneskelige love og dekreter, men resultatet af jeres så mange bønner, Guds gunst, vil snart vise sig; Jeg har brug for store udbedringer fra Huset i Øst og i Vest, og Jeg er klar til at tilgive deres fejl; Jeg har brug for, at alt hovmod hører op, Jeg har brug for, at al stolthed hører op; så rejs jer alle, for Jeg har brug for sejrrige krigere, krigere med tro, og intet mindre; modtag Min velsignelse for at dele den med hinanden; Jeg, Jesus Kristus, elsker jer alle: ic