17. november 2014

Herre?

Jeg er forenet med dig kære sjæl! ja, kærligheden forener dig med Mig; alt, hvad Jeg beder Mine skabninger om, er kærlighed og at elske Mig, så skal tyngden af deres synder blive udfriet af Mig; kærlighed er at udholde prøvelser, når de kommer over dig; du beviser med denne udholdenhed, at du kommer fra Mig, Vassula; iblandt jer har I set ting ske, der så ud til at være umulige at gennemføre, undtagen hvis de blev gjort med Min Hånd;

Jeg er nu her for at trøste dig og forvisse dig om Min Magt; Mit Rige er Magt, og Jeg arbejder gennem svaghed, og gennem fattigdom! Jeg kom til dig og viste dig Mine bevæggrunde og delte Mine ønsker med dig; Jeg ønsker ikke, du tænker på Mig som en, der kun bruger dig, men tænker på Mig som din Frelser, Din Gud og din trofaste Ven, tiltrukket af en utæmmelig kærlighed til dig; ved at give dig selv til verden, viser du Min Godhed, Min Barmhjertighed, og det alene giver dem ønsket om at ære Mig, din Gud;

Jeg har lært dig, hvordan du skal bekende dig ikke kun til Mine Budskaber, men også til Evangeliet, Mit Ord; i går fik Jeg dig til at forstå det, for at du kan have tillid til Mig og behage Mig; og som Jeg sagde, vil alt, hvad der er sket og vil ske, blive åbenbaret og nævnt på Dommedagen;

den Dag vil være Min Dag: udelukkende Guds Dag … og hver eneste tunge, der anklager dig, vil på Min Dommedag blive afvist; menneskelig stolthed vil blive ydmyget; og husk på: at din tro og tillid vil være dit skjold mod de ondes brændende pile, der er rettet mod dig: så tro på Mig og hav tillid til Mig, for Jeg kan beskytte dig og skærme dig imod Magterne og Kræfterne, der stammer fra mørket i denne verden, den ondes åndelige hær;

og hvad angår dig, herliggør Mig ved at dele Min kappe, og sammen med Mig vil Jeg lede dig ind i kløfter, i dale, i sprækker, blandt gode mennesker og dårlige mennesker, vi vil rejse til nationer, der aldrig har kendt Mig; ind i vanhellige lande, hvor prostitution og last florerer, i lande, hvor de har byttet Mig bort og solgt Mig på grund af begær; Jeg ønsker at helbrede deres troløshed; Jeg ønsker, at de må kende Mig som deres Gud og Fader; Jeg vil ikke skjule Mit Ansigt, Jeg vil vise Mit Ansigt, og når de vender blikket opad, vil Jeg tilgive dem og helbrede dem; Jeg vil give dem forståelsens brød;

Mit hjerte er rede, Gud,
og jeg har i sinde at forblive
i Dig og Du i mig.
Ja, lad Din Herlighed blive set
over hele jorden!
For at bringe fred og frelse
til alle Dine børn;

I den seneste tid har jeg jamret og klaget over
mine undertrykkere,
jeg vil ikke gøre sådan længere,
i det mindste vil jeg forsøge!

Jeg ved, at Du er almægtig, og
derfor overlader jeg alt i Dine Hænder …

ikke flere indvendinger?

Jeg vil forsøge ikke at hænge fast
i indvendinger, med Din hjælp!

så vær ikke en af dem, der snubler over deres ord …

Det ønsker jeg at modstå!

selv om du skulle falde utallige gange, vil Jeg løfte dig; eftersom dine hensigter er gode; Jeg vil lære dig at være stærk, så du, når slangens bid svier, vil være i stand til at sige: “ramte de mig, egentlig? men jeg er ikke såret; slog de mig? jeg føler ikke noget; bagtalte de mig, og hvad så? lad dem; stenede de mig, virkelig? hvornår? jeg har ikke følt nogen smerte…”

sammen med dig vil Jeg rejse; selv om du var træt af så megen rejse, sagde du aldrig: “det er nok! jeg giver op!” hvorfor?

Fordi Du er hos mig!

ja! og fordi du finder din styrke i Mig; og din styrke er blevet genoplivet af Mig, så du aldrig bliver så svag, at du giver op; lad Mig blive i din have for evigt;

Og tillad mig at finde ly i Dig;

hvil i Mig, din Gud; Jeg er tilflugtssted for alle; alle kan komme til Mig og lette deres hjerte til Mig, og Jeg vil trøste dem og beskytte dem! se, Jeg Er hos dig, modtag Min Fred ic