4. august 2014

Min præst,1 du må ikke vakle, gå i Mine Fodspor, på den måde vil du ikke miste dig selv … Mit Nærvær i dit hjerte vil ikke blot bringe begejstring, harmoni og glæde, men meget mere; det vil bringe dig til at finde Min Nådes rigdomme; du vil afdække mange af Mine mysterier: en guddommeliggørelse af den menneskelige natur; Jeg kan gøre alt, hvad der er bundfald i dag2, engleagtigt, fuldendt til Min lige, ophøjet og hævet over al jordisk skønhed;

hør Mig: grenene tager liv til sig fra vinen, og det er den saft, der holder dem i live til at sætte frugt; forstår du? Jeg har nu næret dig og andre til at sætte jeres frugt; Jeg har valgt jer, I, der var som bundfald, og forvandlet jer og helbredt jer for at være sikker på, at I ville blive frugtbare til Min Herlighed; I var svage, men Min Visdom tildelte jer begunstigelser, der skulle bruges til jeres vækst og til den største herlighed for Faderen!

din opgave, som Jeg særligt har tildelt dig, Vassula, er ikke den letteste, men Jeg siger dig, Mit Hjerte banker af Kærlighed til dig; for i den svaghed og i den fattigdom har Jeg bemærket, hvordan du har sat din fulde lid til Mig; Jeg behøver ikke fuldkommenhed, det, Jeg behøver, er et mildt hjerte, udelt, angerfuldt og villigt; villigt til ikke blot at nyde Mit Nærvær, men villigt til at gøre Min Vilje; villigt til at blive kastet ud som et offer, at ofre sig selv for Min Kirke; til gengæld vil du blive, og er, fuld af glæde over Min Ledsagelse, der giver dig styrke til at se dine prøvelser i øjnene; denne Kærlighedshymne, der er skænket til jer alle, vil føre alle til anger gennem en åndelig forvandling og i enhed med Mig; at vende tilbage til Mig er den fuldkomne opfyldelse, for Jeg vil da eje jer, og I vil eje Mig!

Ægtefælle til den sjæl vil Jeg være, og Hellig Ledsager, så vi kan nyde vor fortrolighed og guddommelige Kærlighed i stilhed, det vil blive Min løn til den sjæl for at tjene Mig; Jeg, Jesus, er den sødeste ægtefælle, der ved, hvad Hans brud længes efter: at være i den Saliggørende Vision, i det evige Liv; hvor rigtig Skriften er, når Den siger: “Troskab og sandhed mødes, retfærdighed og fred kysser hinanden. Sandhed spirer frem af jorden, retfærdighed ser ned fra himlen.” (Sl 85:11-12)

Jeg skænker lykke og forsyner dig med salvede gaver, af en slags som intet menneske nogensinde kan forsyne dig med, Min højt elskede; Min myrra, med ét Ord vil Jeg udføre mirakler, som kun Jeg, Gud, kan udføre; tilbed Mig, din Gud, for Jeg er dit tilflugtssted; Jeg vil sætte Mine engle til at holde opsyn og våge over dig, hvor end du går i Mit Navn; mind Mit folk om, hvordan Jeg, når de påkalder Mit Navn, frelser! Vassula, Jeg, Jesus Kristus, Guds Søn og Frelser, velsigner dig; ic


1 1. Pet 2:5 og 2:9-10 men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab
2 Betyder en uduelig sjæl