17. februar 2014

Herre, hvad mere kan man gøre? situationen går fra slem til værre!

ak! Vassula, du går i Mine spor, Min Lidelse; mange af Mine hyrder er fængslet i deres eget kød; de, der prædiker uden tro og oprigtighed, volder Mig sorg; de ønsker kun at fokusere på Min udsending for at gøre dit liv mere besværligt; selv når Mit Arbejde med dig har båret god frugt i deres hænder, vil de stampe i gulvet med én bestemt tanke i hovedet: og det er at skille sig af med dig; og hvad de end gør imod dig, tål det dog for Min Skyld med ydmyghed og tålmodighed, venlighed og kærlighed og elsk den sti, Jeg har jævnet for dig; du har modtaget nåde efter mål på Min gave til dig;

bed altid, Mit barn, og vær et kærlighedsvidne; bed om at din kærlighed må vokse og fylde dine hænder med frugt i overflod; og når du taler Mit Ord, tal da uden frygt; forstår du? Mit Ord er trofast; Jeg har sagt til dig, at Mit Nærvær altid vil være allestedsnærværende, og at mange, som lytter i dit nærvær, ligeledes vil se Mig; Mit barn, Jeg, Jesus, vil fortsætte med at vise Mig på dig!

alle, der arbejder sammen med dig, velsigner Jeg, Jeg velsigner dem for deres kærlighed og deres trofasthed i dette Arbejde; denne generations ondskab og fordærv vil forstærke Min vrede, og der vil blive udvist Retfærdighed med ild, byer, der går i brand og gader, der bliver til en ødemark, der symboliserer deres sjæls fortvivlelse! Jeg vil udelukkende rense denne generation med Ild; de har forkastet Mig, forkastet Min eksistens, forkastet Min Lov; så afsted, Mit barn, og vær et vidne for denne oprørske generation;

Jeg velsigner dig i den store Kærlighed, Jeg har til dig… ic Jeg, Jesus, Er, ja …