14. januar 2014

Hvordan kan jeg gengælde Dig for alt, Du har gjort for mig?

blomst, som Guds elskede datter satte Jeg dig i stand til at vokse i Mig på en sådan måde, at Jeg lever i dit hjerte og lader dig vokse i Mig! det var for at vise denne og kommende generationer Min Godhed og Barmhjertighed, og hvor usædvanligt rig Jeg er på Nåde;

lad Din gavmildhed nå ud til alle de levende. Jeg kunne sige meget mere og alligevel komme til kort!

vær som en ild, der brænder af kærlighed til Mit folk, datter, Jeg vil give dig tilstrækkelig styrke til at herliggøre Mig; Mit Arbejde i dig er endnu ikke fuldført, Jeg har stadig velklingende melodier at bringe gennem Mine Budskaber til denne generation, profetiske ytringer og byzantinske lektioner;

du er arvingen til disse Budskaber, så ingen har ret til at forkaste dig; Jeg siger dig, at de, som profeterer imod dig, skal få deres del af Retfærdigheden i Mine Retssale; hvis de ikke lytter og er opmærksomme på ordene fra Mine profeter, som Jeg aldrig er blevet træt af at sende jer, skal Jeg behandle dem strengt, og som de fortjener! Mine Ord, Vassula, skal tages alvorligt af dem, der bærer falsk vidnesbyrd! Deres tænder er spyd og pile, deres tunge et skarpt sværd! Min Vassula, Jeg har set, hvor ubehageligt nogle af dem behandler dig, idet de glemmer, at Jeg, Gud, sang for dig, salvede dig og dannede dig i Mine Engles nærvær; Jeg har prydet din sjæl med Visdom og Undervisning, så du kan drage omsorg for Mine Interesser; velsignet være den, der lytter til Mig;

saml Mine troende, datter, og alt det, du har skrevet sammen med Mig, tillad Mine Ord at blive kendte! forstår du? tiden er kommet til at åbenbare Mine Ord; kom, Jeg elsker dig, datter, elsk Mig og fortsæt med at forkynde Mine Ord for alle nationer — Jahve er Mit Navn; Jeg, Gud, vil aldrig svigte jer;