8. april 2014

Jeg Er; Min plan med dig for at fremme Mit Rige og Kirkens Enhed vil fortsætte med velsignelser; velsignelser, der vil styrke dig, Mit barn; hvis menneskene har nægtet at høre Mine advarsler, nægtet at lytte, så vil de ikke undgå deres straf; nogle af dem ringeagter Mine Budskaber og ringeagter dig og den rigdom af lys, der breder sig fra Vor forening og den guddommelige forvandling, der fandt sted i din sjæl;

Min Kirke trænger til at blive fornyet; hvis nogen spørger: “på hvilken måde kan den blive fornyet?” er Mit svar: den skal fornys igen ved kontemplativ undervisning, der underviser sjælen i den guddommelige rigdoms mystiske kundskaber; idet den fuldt ud beskuer Min Guddommelighed; da vil sjælen blive ført ind i Brudekammeret, hvor Jeg, Brudgommen, bag slør, der skjuler Min Guddommelighed og Stråleglans, vil vente; Jeg vil tillade en ren sjæl at løfte det blændende slør og få øje på Min Stråleglans og Min Guddommelighed;

hvis Min Kirke i dag er ophørt med at undervise på den måde, hvorpå en sjæl kan komme til en forvandlende enhed med Mig, din Gud, vil det være svært for nogen at eje Mig og at komme til at kende Mig; Mit barn, kan nogen sjæl leve, uden at Jeg er forenet med hende? nej; det er derfor, Min elev, at Mine Budskaber giver liv, og det er en af grundene til, at Satan forstyrret vildleder mange til at frygte dig og fordømme dig; fortæl dem, at Min Ånd flygter fra en løgnagtig tunge, hænder, der udgyder uskyldigt blod, et hjerte, der spinder onde planer, og som føler trang til at gøre ondt, et falsk vidne, der lyver ved hvert åndedrag, en mand, der sår splid blandt brødre; og, vil Jeg tilføje, dem der finder glæde ved at gøre ondt;

at reformere og forny Min Kirke er imod den onde, der ønsker, at Min Kirke bliver reduceret til en ørken! og hvad angår jeres præster1, der så desperat trænger til at blive reformeret, hvad bryder Jeg Mig om, at de brænder røgelse for Mine ikoner, når Jeg har brug for røgelse fra deres hjerte! de bærer Mit Navn, men har ikke kundskaben om Mig som en levende Gud; Jeg har givet dem tegn til at løfte deres dødens slør, men, Min søster, ingen angrer; Jeg vil blive ved med at lutre dem2 for at træne dem til at erkende Mig gennem deres prøvelser;

seksuel usædelighed er en synd imod jeres legeme, der er tempel for Helligånden; men i dag er jeres nation sammen med andre nationer blevet bolig for en skøge; Jeg har præster, der frygter at udtale sig om denne synd og i stedet tyr til kompromisser; dette er Satans time; Mine Budskaber taler Sandheden om at give afkald, det er det, der skal praktiseres;

at modtage Mit Kors er vanskeligt for nogle, det er derfor, de er lemfældige med kompromisser; hvordan vil de3 forandre sig efter døden? hvordan kan Jeg styrke Min Kærlighed i dem, når deres hjerter er forhærdede? hvordan kan det være, at deres hjerter er langt væk fra Guds Visdom, der er kendt for at udrette mirakler, og som kan manifestere sig i hvem som helst, Gud udvælger, og omvende og forvandle deres sjæl til at blive nidkære i deres selvudslettelse, kongelige i deres fattigdom og med et gennemborende blik i deres sagtmodighed?

har nogen bemærket, at ved at dø fra dig selv, opløfter Min Kærlighed dig til at blive Min budbringer, der udbreder evangeliet og underviser de ører, der er rede til at høre? og ligesom Mit Nærvær er hos dig, således er Mit Lys over dig og indhyller dig og dine omgivelser; Mit rene Lys strømmer ud, spreder sig, underviser og omvender;

mange af dem hører om Min Kærlighed, når du læser Mine Budskaber for dem, mange indser, at Mine Ord er en Livgivende Kilde; så en opvågnen finder sted, der får dem til at tørste efter at vide mere om Mine ophøjede mysterier og om Min Guddommelige Kærlighed og om Min sødme, der alle er skjult i Mit inderste; hvad har nogen som helst forstået, hvis Min Kirke i dag har intellektualiseret disse mysterier? mysterier som Jeg er villig til at åbenbare på jeres tid med enkle vendinger og med klarhed, gennem dette redskab, som Jeg har valgt?

dødens rædsler er lige om hjørnet, og Mine Engle ryster af skræk, når de iagttager den Almægtige, om Han i Sit raseri vil lade Sin Hånd styrte ned over denne onde generation;

Jeg græder tårer af Blod, når Jeg iagttager, hvordan Mine hyrder, på trods af Mine tydelige tegn, der bliver givet til jer alle, stadig forfølger dem, som Jeg sender, og hvordan de med hovmod håner Mine Hænders Værk; de forbliver døve overfor Mine Kald, døve overfor Mine råb, men snart, ja, jeres snart, vil jorden blive sat i brand, som dengang Min Fader ødelagde Sodoma og Gomorra, da vil Jeg vise Min Herlighed igennem Huset i Øst;4

i dag har Jeg forsynet dette Hus med en Skytsengel5 for at føre dette Hus til at blive et mønster på Min Hellighed; engang i fortiden var dette Hus som et vildfarent får; deres hyrder vanæret, irettesat, og mange blev dræbt; en umådelig ødelæggelse fyldte det Hus og dets beboere; Jeg har udvalgt denne nation til at herliggøre Mig; salvet af Mig, vil Min Hånd altid være med dem; og alle vil frygte dem, da de vil genspejle Mit Lys; Mørket vil frygte Mit Lys; åh ja, for Jeg har velsignet denne nation, så den ikke falder igen og bliver slaver af uetiske lidenskaber, der kommer fra dæmoner; Jeg vil hindre dette Hus i at efterligne andre landes onde skikke;

med retskaffenhed og dyd vil Jeg lede dem til at vandre sammen med Mig; til at respektere livet, åh ja! Jeg vil lede dette Hus ind på vejen til Mine Bud og nej, Jeg vil ikke tillade dig6 at strejfe væk fra Mine Bud; gem altid Mine løfter i jeres hjerte; hold blikket rettet mod himlen, for Jeg, Gud, er din garant; modtag Min fred, Min Vassula, og hold fast ved Mig; hav Mig som den første; Jeg velsigner dig, barn; ic


1 Græsk-ortodokse præster

2 Hele Grækenland?

3 Disse mennesker

4 Den russiske kirke

5 Ærkeenglen Michael

6 Den russiske kirke