10. april 2015

Du besøger jorden og vander den med
Dine Kilder, som giver liv,
Du overøser vores generation med
åndelige rigdomme
gennem Din Helligånd,
Du har aldrig glemt os;

Vores bægre løber over med Din Retfærdighed
for at dæmpe vores tørke,
Du forsyner vores sjæl
med himmelsk manna,
Du lader indviet olie strømme
over vores uværdige hoveder,
og til overmål giver Du os gode ting;

Men hvad har vi gjort? Vi har lavet
de engang frugtbare dale Du gav os,
om til ørkener,
vi har forvandlet Din Livgivende Kilde
til en ødemark,
vi har udført handlinger,
som har vanhelliget Dit Hellige Navn,
vi fortsætter med at gøre onde ting;
vi har lagt fælder
på hver eneste af dydens stier,
vi fortsætter med at vælge slangernes
bitre gift fremfor den søde honning
fra Din Mund,
og alligevel er Din Trofaste Kærlighed aldrig
ophørt med at flyde over os! Herre!
Hvordan kan Du bære over med os?

Jeg Er; ingen kan være mere sandfærdig eller trofast end Mig jeres Frelser; I vil ikke finde større Kærlighed end Min; se hvilke undere Jeg har gjort i jer og i alle dem, som lyttede til Mit Kald? endog i dem, som aldrig søgte Mig? Jeg har talt, og de hørte Mig;

Jeg har sunget denne Sang for vise Min Barmhjertighed, før Min Dag kommer, Jeg indkaldte jorden til at høre Min nye Sang, fra øst til vest, fra nord til syd, en sang som går forud for en fortærende ild; Jeg skrev alle disse læresætninger til jeres generation, og, vil Jeg sige, til jeres udsultede generation, for at lede jer til anger og rense jer for jeres synder; Jeg har været vedvarende i Min Kalden, men mennesket har i sin velstand forladt Mig og alt, der er Helligt; sjælen, Jeg har skabt for at være glad, er ikke glad, da ondskab ikke kan nære og fylde jeres sjæle, så de kan være glade; Jeg siger jer, Mit Nærvær er forestående, men når Jeg kommer til syne, vil graven blive det evige hjem for dem, der lever i synd og ikke har angret; og det vil være østenvinden, som vil ødelægge dem;

Jeg har fyldt dig med velsignelser, og Jeg har særligt vist dig Min gunst, Vassula; Min umættelige tørst efter at få Kærlighed tilbage fik du vist lige fra begyndelsen af Mit Kald; Jeg vendte din opmærksomhed mod Min uudsigelige Kærlighed, så at du kunne forlade din troløshed, og som Jeg sagde for et stykke tid siden, var du prototypen på din generation; et vildfarent får blandt mange med munden fuld af indholdsløse ord; og i stedet for at straffe dig, svarede Jeg med tilgivelse og medfølelse; derpå, ligesom en Brudgom, der sørgede for sin brud, ledte Jeg dig gennem Min søjlegang, ind i Mine kongelige sale for at lære dig og andre denne sang om kærlighed, idet Jeg åbenbarede Min retfærdighed for hele verden, indtil de allerfjerneste dele af verden havde set Min Kærlighed og Barmhjertighed;

Jeg kommer snart og dømmer verden, og ingen kan sige, at Jeg ikke har talt på denne måde for at advare dem; i fortiden talte Jeg til jeres forfædre i en skysøjle, hvor Jeg underviste dem og vejledte dem i at følge Mine forskrifter; i dag taler Jeg stadig til jer på forskellige måder; Jeg har forskellige måder at henvende Mig med generøsitet og råd til Mine folk; Jeg tiltalte denne generation med et Digt, og med glædens olie salvede Jeg hver eneste sjæl, der kom tilbage til Mig; Min Kærligheds genskær! Mine Interessers vogter! hold ud og Jeg, Herren, vil fylde din mund med honning og olie for at salve Mit folk, og så du forkynder disse prædikener i Mit Navn; lad dine læber tale Visdomsord og de profetier, Jeg har givet dig;

ak, hvor Mit Hjerte længes efter, at Mit folk genkender Mig igennem disse læresætninger; bed for dem og bed Faderen om at fylde dem med Indsigtens Ånd! så at de vil holde op med at spørge: ”hvad er det? hvorfor er det sådan?” for Jeg har skabt alle ting med en funktion, og Jeg har Mit formål med alle ting, så løft jeres Blik og se på Himlen og herliggør Mig; ic